👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur tillsammans - Kensukes rike

Skapad 2017-09-11 17:13 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Läsa en skönlitterär bok; Kensukes rike
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska läsa boken Kensukes rike tillsammans. Boken är skriven av Michael Morpurgo. Boken utger sig för att vara en sann historia, men Morpurgo har sagt på sin webbplats att boken är fiktiv, men baserad på verkliga händelser. Det är en spännande bok, jag hoppas att du gillar den!

Innehåll

Syfte

Du kommer att utveckla din förmåga att 

 • läsa och analysera skönlitteratur
 • uttrycka dig i tal och skrift

Arbetssätt

Du kommer att samtala/skriva om:

 • bokens innehåll
 • dina egna tankar och åsikter 
 • ord och begrepp

Du kommer att:

 • läsa
 • skriva
 • lyssna 
 • diskutera
 • uttrycka känslor och åsikter
 • argumentera
 • göra kopplingar till dig själv, andra texter och världen
 • använda olika lässtrategier; förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta
 • utveckla din resonemangsförmåga
 • lära dig nya ord
 • lära dig fakta om djur och platser som nämns i boken

Du kommer att:

 • följa en tydlig och strukturerad planering
 • påbörja, genomföra och slutföra uppgifter i tid
 • läsa och förstå en berättande text
 • skriva texter
 • tala, lyssna och samtala om innehållet;

 

Bedömning

 • förmåga att ta ett personligt ansvar för dina studier och din arbetsmiljö
 • förmåga att läsa och förstå en skönlitterär bok
 • berätta vad du tycker om boken och förklara varför du tycker så (föra resonemang).
 • skriva en text - ev. en bokrapport eller ett brev till författaren

Matriser

Sv SvA
Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförmåga -
besvara frågor och jobba med uppgifter till boken
Du behöver utveckla din förmåga att läsa och förstå skönlitteratur. Det kan handla och att lära sig olika lässtrategier.
Du kan läsa skönlitteratur i huvudsak på ett fungerande sätt. Du visar det genom att skriva enkla svar på frågorna.
Du kan läsa skönlitteratur på ett fungerande sätt. Du visar det genom att skriva utvecklade svar på frågorna till boken
Du kan läsa skönlitteratur på ett effektiv sätt. Du visar det genom skriva välutvecklade svar på frågorna till boken.
Skrivuppgift -
språk
Du behöver utveckla din förmåga att skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. mottagare och sammanhang.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skrivuppgift -
innehåll och resonemang
Du behöver utveckla förmågan att föra enkla resonemang om innehållet i boken och dina egna tankar och åsikter om boken.
Du kan föra enkla resonemang om innehållet i boken och dina egna tankar och åsikter om boken.
Du kan föra utvecklade resonemang om innehållet i boken och dina egna tankar och åsikter om boken
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om innehållet i boken och dina egna tanker och åsikter om boken.