👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2017-09-11 17:27 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: (Vad är bakgrunden till denna PP och varför upprättas denna? tex utifrån barnets överenskommelse, vardagsarbete, tema/projekt.)

Innehåll

Strävansmål:

    • Att barnen får uppleva en glad och rolig social gemenskap genom sång och dans.
    • Att barnen ska få utveckla sin förmåga att leka med ord och utveckla ett nyanserat talspråk

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnen utmanas i förmågan att ta ansvar, visa respekt, lyssna och samarbeta.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barn på maskrosen tillsammans med två pedagoger.
Ena pedagogen håller i samlingen och den andra stöttar och vägleder barnen.

Förberedelser:

Den pedagogen som håller i samlingen förbereder, ev ta fram material som ska användas.

Aktiviteter:

Sångkort (barnen får fiska ett varsit kort med en sång som vi sedan sjunger tillsammans)
Flanosaga
Läsa böcker
Sångpåse

 

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

Vi avslutar våran sångsamling med att vi sjunger sången björnen sover och då vet barnen att samlingen är slut och det är dags för lunch.
Den pedagogen som håller i samlingen slussar barnen till matbordet där de övriga pedagogerna sitter och väntar.