👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solskenet Trygghetsprojekt hösten 2017

Skapad 2017-09-11 17:43 i Latorps förskola Örebro
Nytt läsår, ny grupp, nya barn....Vi behöver jobba extra med att alla ska känna sig trygga hos oss i förskolan.
Förskola
Nytt läsår, ny grupp, nya barn! Vid starten av en ny termin och ett nytt läsår behöver vi arbeta extra mycket med att alla barn och pedagoger ska känna sig trygga hos oss i förskolan. Det är viktigt att alla barn som går hos oss på Vintrosa och Latorps Förskolor känner trygghet, både med oss pedagoger men även tillsammans med de andra barnen i barngruppen. Därför har vi valt att hela förskolan tillsammans börjar terminen med ett trygghetsprojekt. Utifrån barngruppernas behov kommer projektet hålla på olika länge och innehållet kommer se olika ut.

Innehåll

NULÄGE

Vi på Solskenet har samma barngrupp som föregående år. Vi är i samma lokal och är samma arbetslag vilket känns tryggt för oss alla.             Vårt fokus i trygghetsarbetet ligger på att bevara tryggheten hos barn och föräldrar, att vara en bra kompis och att alla ska bli accepterade för dem de är.     

Vi har sedan tidigare gjort en kompissol tillsammans med barnen där de tryckt sina händer och berättat hur en bra kompis ska vara. Kompissolen återkommer vi till så fort det händer något. Vi kommer även att använda oss av materialet "Tio små kompisböcker" där vi följer Igelkotten och Kaninen i deras kompisrelation.

 

SYFTE

 

  • Trygghet
  • Empati
  • Turtagande
  • Hänsyn
  • Samspel

MÅL UR LÄROPLANEN

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

METOD

Vi har tydliga rutiner och vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss.

Vi tar alltid emot vid lämning och lämnar över vid hämtning.

Bilder – Vi använder oss av bilder och stödtecken när vi tex. går igenom dagen på samlingen, när vi ska gå och äta osv. 

Tydlig struktur, tex. egen plats i hallen och i trappen, vid samling och i matsalen.

Foto + namn på hylla i hallen.

Vi delar upp gruppen i små grupper för att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra lärtillfällen under lugna former.

Vi erbjuder barnen ett språk och olika verktyg att använda vid konfliktlösning.

Vi har gruppstärkande aktiviteter för att skapa en vi-känsla och för att se varandra.

Vi har aktiviteter för att träna samspel, turtagning, hänsynstagande och empati mellan barnen på förskolan, på gården, i skogen.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 

Vi pedagoger dokumenterar kontinuerligt i arbetsplanen, i "från start till mål" och till vår projektvägg. All dokumentation samlas i  en projektpärm. Vi tar tillvara på barnens tankar och idéer.  

UTVÄRDERING VID PROJEKTETS SLUT

Vad har vi gjort?, vad har hänt i gruppen?, vad tycker/upplever barnen?, vad har vi lärt oss och vad behöver vi utveckla/förändra i vårt vidare arbete?