Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2017-09-11 18:39 i Rörö skola Öckerö
Temaarbete om bondgården
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Bild Svenska
Under hösten kommer vi att arbeta med temat Bondgården. Vi kommer arbeta med bondgårdens djur och arbetet på en gård. Du kommer att läsa och skriva texter om djur, växter och maskiner som finns på bondgården. Vi kommer också prata om näringskedjor kopplade till bondgården. Vi pratar om skillnader mellan nu och förr i tiden

Innehåll

Arbetssätt

Vi ser på faktafilmer och läser faktatexter.

Vi jobbar med att skriva faktatexter i grupp och enskilt.  

Vi diskuterar och samtalar.

Vi dokumenterar genom att måla, rita, skapa och skriva.

Vi besöker en bondgård. 

 

Arbetsområde

Startar med ett besök av "bonden som tappat bort sina djur"

Hur bonden odlar och vilka maskiner som behövs i det dagliga arbetet på bondgården. Jämförelse med förr och nu

Bondgårdens odlingar: odling av mat till djuren. Sädesslagen vete, korn, råg och havre.

Bondgårdens djur: Ko, gris, höns och får. Djurfamiljens namn, vad de äter, var de bor, hur de låter, hur de ser ut och vad man får från de olika djuren.

Matens väg från bondgård till butik

Vad man får av mjölken och hur man gör grädde, glass, yoghurt och ost.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

 • aktivt delta under lektionerna
 • läsa och skriva faktatexter
 • ha kännedom om de vanligaste bondgårdsdjuren
 • känna till enkla näringskedjor
 • känna till och kunna namnge våra 4 sädesslag och vad de används till
 • veta var vår mat kommer ifrån
 • redogöra för hur arbetet på våra bondgårdar har utvecklats

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: