👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text årskurs 6

Skapad 2017-09-11 19:37 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 6 Svenska
Inom detta område arbetar vi med textgenren instruerande text utifrån boken Skrivcirkeln: Resor i världen. Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner. Till exempel när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Det är viktigt att de instruerande texten är enkla att följa annars kan det lätt bli fel.

Innehåll

Innehåll

Inom detta område kommer du att få arbeta med textgenren "instruerande text".

Arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser:

1. Bygga upp kunskaper: Lära dig ord begrepp för att lättare förstå vad texterna och uppgifterna handlar om.

2. Läsa och lära: Läs olika texter och lär dig hur man skriver liknande texter.

3. Lära och skriva tillsammans: Samtala, lär och skriv tillsammans med en kompis.

4. Visa vad du kan: Skriv egna texter och visa vad du lärt dig.

 

 

Mål

 • Förstå syftet med en instruerande text
 • Lära dig hur en instruerande text är uppbyggd.
 • Lära dig språk, ord och begrepp som är typiska för texttypen. Verben är skrivna i imperativ lägg, häll och rör som uppmaningar.

Uppgifter

 • Instruerande text, bedömande uppgift - Recept från världen runt

 • Instruerande text, bedömande uppgift - Recept från världen runt

 • Instruerande text - Afternoon tea

 • Instruerande text - Afternoon tea

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

Rubrik 1

Påväg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SYFTE
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämnet.
STRUKTUR
Försöker använda strukturen för instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text.
Har en väl fungerande struktur och kan anpassa strukturen efter olika typer av instruktioner
-rubrik
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
Skriver målet som en rubrik, väl formulerat och anpassat till innehållet
-material
Listar de material som behövs.
Listar material och mängd under en rubrik.
Listar material och exakta mängder på ett tydligt sätt.
-arbetsgång
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås.
Har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
-textbindning
Använder några sambandsord för tid till exempel först, därefter, sedan, när.
Använder ett bredare urval av sambandsord som till exempel medan, under tiden, slutligen.
Använder ett varierat urval av sambandsord för att leda läsaren genom texten.
-verb i imperativ
Använder ett mera opersonligt tilltal, till exempel ”man ska mosa bananen”.
Börjar meningarna med verb i imperativ och utelämnar du och man.
Använder verb i imperativ på ett korrekt sätt, även när meningen inte börjar med ett verb.
-ämnesspecifika ord
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
Använder konsekvent en för ämnet väl anpassad terminologi.
-beskrivande ord
Använder beskrivande verb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb.
Använder, beskrivande verb, adjektiv och adverb på ett effektivt sätt, till exempel ”skruva försiktigt”.