Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religioner i vår närhet och världen.

Skapad 2017-09-11 19:48 i V Bodarna skola Alingsås
En planering för att öka din kännedom kring det kristna kulturarvet i Sverige och din insikt i hur de stora världsreligionerna fungerar och kan kännas igen i enkla former.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta arbetsområde skall du få lära dig mer om den religion som i vår del av världen är den viktigaste, kristendomen. Du skall dessutom få lära dig mer om de andra stora världsreligionerna och hur de fungerar på ett enkelt sätt.

Innehåll

Centralt innehåll

För att öka vår förståelse för det som sker i världen kring oss behöver vi lära oss mer kring vad som styr människors handlingar och beslut. Religionen har haft stor betydelse för hur vårt moderna samhälle har utformats och vilka normer och värden som har betydelse för oss. Den ökade globaliseringen betyder också att vi behöver fördjupa våra kunskaper kring hur andra människor i världen ser på livet och hur de formar sin tillvaro utifrån sin religions budskap och värdegrund.

Arbetssätt

Muntliga genomgångar.
Läsa faktatexter gemensamt och på egen hand.
Läsförståelse uppgifter för att öka förståelsen för det lästa.
Film kring ämnet.

Kunskapskrav

Du skall kunna återge någon berättelse från gamla och nya testamentet.
Du kan berätta lite om kristendomens historia i Sverige och lite om de kyrkor som finns i samhället runt oss.
Du har kännedom om vilka de stora världsreligionerna är och kan namnge dessa korrekt. Du kan också koppla olika symboler, högtider och berättelser till rätt religion.

Bedömning

I samband med lektionen och kommande genomgångar.
Repetition vid olika tillfällen.
Uppgifter kopplade till ämnet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: