👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B

Skapad 2017-09-11 19:55 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matteborgen
Grundskola 4 Matematik
Matteborgen 4B

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Mål

Fokus kommer att ligga på att utveckla din förmåga att använda de fyra räknesätten och hur de hänger ihop. Vi kommer att träna tabeller utifrån dina resultat på förhör. Vi kommer också att prata mycket  om det mål i läroplanen som handlar om att elever i grundskolan ska utveckla sin förmåga att själv ta ansvar för sina studier. Jag hjälper er genom att ge veckans beting. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Matteborgen. Diagnoser görs efter varje kapitel. Vi genomför prov och det sista provet får du utvärdera själv där du ska tala om för mig varför det du behöver rätta blev fel. Då  utvecklar du din förmåga att förstå och tänka om det du gör på matten. 

Boken tar upp:

 • tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • datum och almanackan
 • klockan
 • avrundning
 • addition och subtraktion i talområdet 0-10'000
 • vinklar
 • skala, förstoring och förminskning
 • bråk
 • multiplikation
 • kort division

Bedömning

Vad ska bedömas?

Dina resultat på diagnoser, prov och tabellförhör. Ditt arbete på lektionerna och de uppgifter du löser tillsammans med andra elever ingår också i bedömningen. 

Hur ska det bedömas?

Utifrån diagnoser, mattetest och arbetet i klassrum (och utanför klassrummet).

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6