👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och mönster kapitel 1 Formula år 4

Skapad 2017-09-11 20:53 i Simrislundsskolan Simrishamn
En planering över arbetet med tal och mönster i matematikboken Formula 4.
Grundskola 4 Matematik
Nu ska du få arbeta med att se mönster i figurer och tal. Du ska också få lära dig att ordna tal efter storlek och att kunna använda dig av en tallinje.Du kommer också träna på problemlösning.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att ni utvecklar intresse för matematik och tilltro till er förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Genom undervisningen ska ni ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och samband mellan dessa.

 


 

Våra mål

Du ska kunna:

 • upptäcka mönster i figurer och talföljder
 • jämföra och ordna tal efter storlek
 • läsa av och sätta ut tal på tallinjer
 • visa hur du gör när du försöker lösa problem

 

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Där tränar vi på olika matematiska strategier och att formulera lösningar muntligt och skriftligt. Vi kommer också träna på  att bedöma rimligheten i vårt svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat i Formula 4 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk matematik.

Du kommer att göra diagnoser efter arbetsområdet.


 

Bedömning

 • Förmågan att se mönster i olika figurer
 • Förmågan att se mönster i olika tal
 • Förståelse för hur vårt talsystem är uppbyggt
 • Förmåga att jämföra och storleksordna tal
 • Förmågan att använda olika räknesätt och förstå sambandet mellan dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal och mönster

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att se mönster i olika figurer
Har svårigheter med att se mönster i olika figurer.
Kan se enklare mönster i figurer.
Kan se mönster i olika figurer och kan förklara hur mönstret förändras i en serie .
Förmågan att se mönster i olika tal
Har svårigheter med att se mönster i olika tal.
Kan se mönster i enklare talföljder.
Kan se mönster i olika talföljder.
Förståelse för hur vårt talsystem är uppbyggt
Behöver hjälp med att förstå hur talsystemet är uppbyggt.
Förstår delvis hur talsystemet är uppbyggt.
Förstår hur talsystemet är uppbyggt.
Förmåga att jämföra och storleksordna tal
Behöver hjälp med att storleksordna tal.
Kan storleksordna enklare tal.
Kan storleksordna tal med god förståelse.
Förmågan att använda olika räknesätt och förstå sambandet mellan dem.
Behöver hjälp med att använda olika räknesätt.
Kan använda olika räknesätt men ser inte sambandet mellan dem.
Kan använda olika räknesätt och ser sambandet mellan dem.