👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tanums Planeringsmall, med stödfrågor fritidshem

Skapad 2017-09-11 20:56 i Rabbalshede skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall, som används av fritids.
Grundskola F
Beskriv arbetsområdet för eleven. Ingressen ska vara relativt kortfattad och fånga elevens intresse och nyfikenhet. • Vad är syftet med aktiviteten?

Innehåll

Mål – Se kopplingar till läroplanen nedan.

Planera en aktivitet som du ska genomföra i din elevgrupp.

 

Utgå i planeringsarbetet från läroplanens första, andra och fjärde 

del och ta hjälp av skrivningarna i kommentarmaterialet.

 

• Vilket lärande ska äga rum i aktiviteten? 

 

• Vilka förmågor ges eleverna förutsättningar att utveckla med

den valda aktiviteten?

 

• Välj arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar

omsorg och lärande.

 

Utgå från elevernas behov, intressen och

erfarenheter. Planera och förbered aktiviteten så att det finns

förutsättningar att alla elever kan vara inkluderade och delaktiga.

Vilka anpassningar behöver du göra?

 

• Hur kan du planera för att lärandet i aktiviteten i högre grad blir 

situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat? Utgå

från elevernas behov, intressen och initiativ

Hur interagerar du med barnen för att få önskat lärande?

 

 

 

Du kommer att få lära dig om ....

Vilken är din roll? Hur går du med i leken/ aktiviteten för att stötta barnens lärande?

Var befinner du dig? hur samspelar du? Finns det några särskilda begrepp du behöver använda/träna/lära.

 

Genomförande och tidsplan

Du kommer att få vara med om att ....

Dokumentation

Du får visa vad lärt dig genom att .....

 

Uvärdering -(För din egen skull)

Blev lärandet som du tänkt dig? Om inte, vad kan det bero på?

• Vilka erfarenheter tar du med dig i det fortsatta planeringsarbetet?