👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrsveckan

Skapad 2017-09-11 21:03 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Eleven kommer att utveckla sin förmåga att läsa genom att läsa olika sorters texter. Eleven visar att hon/han förstått genom att återberätta eller svara på frågor. Eleven provar olika lässtrategier.
Grundskola 5 Svenska
Vi läser boken Äventyrsveckan, som är skriven av Sofia Nordin.

Innehåll

Du ska kunna:

 • läsa en skönlitterär text.
 • förstå hur en skönlitterär text är uppbyggd (språklig struktur)
 • använda dig av lässtrategier för att förstå textens innehåll.
 • återberätta texten genom att sammanfatta eller svara på frågor om texten.
 • läsa mellan raderna, dvs tolka texten och dra egna slutsatser.

Undervisning:

 • Du kommer att få lyssna på texten eller läsa på egen hand.
 • Du kommer att få lära dig att använda olika lässtrategier för att få flyt i läsningen och för att förstå texten
 • Du kommer att få återberätta texten genom att sammanfatta eller svara på frågor
 • Du kommer att få diskutera texters innehåll, budskap och personbeskrivningar

Bedömning:

 • Du behöver vara aktiv både muntligt och skriftligt. Bedömning sker under arbetets gång, se matris.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsa

Läsa

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa skönlitteratur
 • Sv  E 6
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt. När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag, tar om eller frågar en vuxen.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta ord rätt.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Lässtrategier- förstå
Jag använder olika strategier för att förstå och minnas vad jag läst. T. ex. att använda mig av mina egna erfarenheter, skapa inre bilder, slå upp ord jag inte förstår, dra slutsatser, tolka och läsa mellan raderna, göra en tankekarta och skriva upp stödord.
Jag kan använda någon lässtrategi för att förstå den text jag läser ganska bra.
Jag kan använda några olika lässtrategier för att förstå den text jag läser på ett bra sätt.
Jag kan välja bland olika lässtrategier för att förstå den text jag läser på bästa sätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning eller svara på frågor. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en sammanfattning som innehåller flera detaljer eller svara på frågor. Jag väljer ut några viktiga exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad sammanfattning eller svara på frågor. Jag väljer ut det viktigaste från texten.
Läsa mellan raderna
Tolka och dra slutsatser
 • Sv  E 6
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Jag kan motivera mitt resonemang med något exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap. Jag kan motivera delar av mitt resonemang med exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt. Jag kan motivera mitt resonemang med exempel från texten.