👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid ht17

Skapad 2017-09-11 21:23 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Historia
Varför blev det ett världskrig och varför lärde man sig inte av sina misstag? Under arbetsområdet så ska vi se på orsaker och konsekvenser till människors handlingar och hur detta påverkar världen.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att lära oss om vad som hände, varför det hände och hur vi kan se till att det aldrig händer igen. Vidare är syftet att förstå orsaker, händelseförlopp, följder och hur dessa historiska händelser påverkade människor och samhälle såväl då som nu.

Vi ska också arbeta med att söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisning, bedömning och centralt innehåll.

Vi kommer under detta arbetsområde arbeta med följande:

 • Böcker
 • övningar om källkritik
 • Kopierat material
 • Bilder och filmer
 • Powerpoint

 

 

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas både muntligt och skriftligt, genom olika diskussioner och arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav åk 9

Kunskapskrav

E
C
A
Historia
 • Hi  7-9
 • Hi  7-9
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder, och kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder, och kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder, och kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Historia
Du kan dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om olika händelser och människors levnadsvillkor.
Du kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om olika händelser och människors levnadsvillkor.
Du kan dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om olika händelser och människors levnadsvillkor.
Historia
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Historia
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder och händelser.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder och händelser
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder och händelser
Historia
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.