👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen år 4

Skapad 2017-09-11 21:38 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi ska arbeta med kristendomen.

Innehåll

.Bedömning:
Arbetet kommer bedömas utifrån diskussioner, texter och prov.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
 V.34-41

 

Språkmål:
Kunna förklara vilka centrala tankar som finns inom kristendomen och dra paralleller till de andra syskonreligionerna.

 

Begreppslista:

kristna

gudstjänst

lärljunge

helig skrift

heliga rum

bön

treenigheten

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Kristendomen år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kristendomens och kyrkans roll för och nu
Du kan på ett enkelt sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Du kan på ett utvecklat sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Du kan på ett väl utvecklat sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Symboler, Helig skrift och kyrka
Du känner till något om symboler och den heliga skriften.
Du känner till och kan redogöra för symbolerna och den heliga skriften.
Du känner till och kan på ett utvecklat sätt redogöra för symbolerna och den heliga skriften.
Redogöra för kristna högtider och platser
Du har grundläggande kunskaper om kristna högtider
Du har goda kunskaper om kristna högtider och kan till viss del berätta om varför de firas
Du har mycket goda kunskaper om kristna högtider och kan på ett utförligt sätt berätta varför de firas
Redogöra för kristna ritualer
Du har grundläggande kunskaper om de kristna ritualerna.
Du har goda kunskaper om de kristna ritualerna och kan berätta hur de går till
Du har mycket goda kunskaper om de kristna ceremonierna och kan berätta hur de går till och varför de firas
Begrepp
Du kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du kan använda de begrepp som vi har arbetat med och sätta in dem i meningar och sammanhang.
Du använder begreppen när du själv berättar om något. Det framgår tydligt att du vet vad begreppen betyder.