👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma - Tal och räkning

Skapad 2017-09-11 22:58 i Djupedalskolan Härryda
Utgår från boken Gamma kapitel 1
Grundskola 6 Matematik
Vill du helst ha en tiondels pizza eller sex åttondels pizza när du är riktigt hungrig? Bra att kunna!

Innehåll

Mål

Efter avslutat område ska du ha lärt dig:

 • hur vårt talsystem (med basen 10) och det binära talsystemet (med basen 2) är uppbyggda
 • känna till något om historiska talsystem (det babyloniska talsystemet, gamla Egypten och/eller Maya-indianernas talsystem)
 • samband mellan bråkform och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • beräkningar med de fyra räknesätten (skriftligt och med miniräknare)
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Viktiga begrepp att kunna:

 • naturliga tal
 • platsvärde
 • talens positioner; tusentalssiffra, hundratalssiffra, tiotalssiffra, entalssiffra, tiondelssiffra, hundradelssiffra och tusendelssiffra
 • utvecklad form
 • bråkform
 • blandad form
 • del, helhet och andel
 • rationella tal
 • decimalform
 • avrundning
 • närmevärde
 • addition, term och summa
 • subtraktion, term och differens
 • multiplikation, faktor och produkt
 • division, täljare, nämnare och kvot

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar

Självständigt arbete

Parvis arbete

Muntlig och skriftlig redovisning (elev - lärare och ibland elev - klass)

Arbete i Ma-boken. Du arbetar med minst två av nivåerna (Steg 1-4)

Problemlösning och andra aktiviteter utan Ma-bok

Digitala Ma-uppgifter via bingel.se

 

Vad du lärt dig

Du förväntas vara aktiv under alla lektioner för att lära dig så mycket som möjligt och för att visa vad du lärt dig.

I slutet av arbetsområdet kommer du få en provräkning som räknas in i min bedömning av dina kunskaper.

 

Du bedöms utifrån:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du skriftligt och muntligt redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra. Att du kan föra och följa matematiska resonemang.

 

 

 

Tidsram

Ca 6-7 veckor med start i v.35.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Du har viss kunskap men behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Matematiska begrepp
Matematiska metoder
Matematisk kommunikation