👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter - uppbyggnad, sortering och fortplantning

Skapad 2017-09-11 23:47 i Djupedalskolan Härryda
Utifrån Hans Perssons matris s. 21 och 37 i "Boken om biologi"
Grundskola 4 – 6 Biologi

Ordet biologi betyder läran om allt levande. Vi ska nu lära oss mer om växtriket; hur man sorterar, hur man tänkte förr, vad växter heter och hur vi kan beskriva dem.
I alla tider har människan haft funderingar kring växter. De har sorterat dem i ätliga och icke ätliga, giftiga, nyttiga, goda med mera. Man har tänkt att det finns något magiskt med växter, att de har övernaturliga krafter. man har samlat och undersökt växter, fortsatt studera dem. Carl von Linné kom på ett system att sortera växterna genom att räkna antalet ståndare och han gav dem namn på latin som biologer och forskare använder än idag. 

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Hur?

 

När vi arbetat med kapitlet kommer du att kunna besvara dessa frågor.

Hur sorteras växter?
Hur får de näring?
Hur fortplantar sig växter?
Hur klarar växter att leva på olika ställen?
Vad har människan använt växter till?
Vad används växter till idag?
Hur fungerar fotosyntesen?

Hur använder man ett mikroskop?

Vad är kolets kretslopp för något?

Vem var Charles Darwin?

 

 Arbetssätt

Du kommer att få arbeta på olika sätt för att kunna besvara frågorna ovan och för att kunna visa att du har förmågorna som presenteras längre ned. Du kommer att få lyssna på genomgångar, läsa i "Boken om biologi" och arbeta med tillhörande arbetsuppgifter. Du kommer också få se på filmer, lära dig använda ett mikroskop, undersöka växter och delta i diskussioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris

Du behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
Kunskaper om biologiska sammanhang och användning av begrepp. Hur sorteras växter? Hur får de näring? Hur fortplantar sig växter?
 • Bi  A 6
.
Beskriva
Ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Varför ser växter ut som de gör? Hur klarar växter att leva på olika ställen?
 • Bi  A 6
Beskriva samband
Kan beskriva och ge exempel på människans beroende av och påverkan på naturen. Vad har människan använt och använder växter till?
 • Bi  A 6
Undersöka
Kan genomföra systematiska fältstudier och undersökningar. Jämföra resultat, se felkällor och föreslå förbättringar.
Undersöka
Dokumentation i text och bild. Du visar på noggrannhet och systematik samt använder din dokumentation för att förklara.