Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2017-09-12 05:59 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har gruppen?

Innehåll

Nuläge

Bryggan är en fristående avdelning med 5-åringar. Vi fokusera på att göra barnen självgående inför flytten tills förskoleklassen.

Avdelningen består av 22 barn och 5 personal.

På- och avklädning sköter barnen själva.

De äter i skolans matsal och ansvarar själva för hur mycket de tar, provsmakar och hämtar dricka.

De har idrottstimmar med ombyten och dusch. De hjälper även till att planera idrottsaktiviteterna.

I ateljén är nästan allt material inom räckhåll för barnen och de tar själva fram och städar undan. 

Barnen får välja vad de vill göra inne och ute

 

Mål

Barns inflytande

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara´.

28/8 Vi kommer att börja med idrott en gång i veckan, barnen kommer då 2 och 2 få turas om att planera och leda varsin lektion. Barnen kommer att delas i två grupper. 28/8 Vi vill att alla barn ska känna sig trygga med att leda sina kamrater.

 

 

 Syfte

Vi vill att de ska våga prata i grupp vare sig det är en liten eller stor grupp.

Barnen ska våga uttrycka sin åsikt

 

 

Genomförande

Barnen får planera och leda idrotten för sina kamrater .

De för också  leda morgonsamlingen

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar hur barnen kommunicerar/ leder sina kamrater i  bl.a idrotten.

Vi dokumenterar med papper, penna, film och foto

All personal på  Bryggan ska dokumentera 

Pedagogerna på Bryggan

Vi dokumenterar när tillfälle ges

Uppföljning

Vi följer upp och  utvärderar i unikum ,( som vi börjar lära oss)efter varje aktivitet när tid finns.

Vi  ser vad barnen behöver träna mer/ bli trygga  med  olika aktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: