👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings Blue 7 Section 2

Skapad 2017-09-12 08:03 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 Engelska
In this section you will study words for clothes and shoes. You will learn how to describe clothes (colour, pattern, model), what you say when you go shopping and how to describe what people look like. Good luck! /Tommy & Camilla

Innehåll

After you finish this section you should be able to:

 • Describe the clothes a person is wearing
 • Understand descriptions of clothes
 • Go shopping for clothes
 • Describe what a person looks like
 • Understand a written description of a person
 • Understand the grammar you studied. Use it to speak and write.
 • Possessiva pronomen - my, your, his, her, its, our, their
 • Tidsadverb - Always, never, often, sometimes, usually
 • Preteritum - regelbundna verb: I played football yesterday.
 • Preteritum - oregelbundna verb: thought, went, woke up, had, took, said, did, wrote, read, ran, drank, ate, told.

 

Matriser

En
Wings 7 Section 2

Uppgifter

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  7-9   Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9   Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9   Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9   Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Når inte upp till lägsta nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Kunna se på bilder och beskriva hur personerna på bilderna ser ut. Delta i en diskussion som handlar om kläder och shopping.
 • En
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problemet i och förbättrar interaktionen.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till, syfte, mottagare och situation. Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva
Kunna skriva en kortare berättelse i dåtid. Kunna göra en personbeskrivning.
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsa och förstå
Kunna svara på både detaljer och helhet efter att ha läst en text på engelska.
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texten.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i texten.
Du kan förstå såväl helhet som väsentliga detaljer i texten.
Höra och förstå
Kunna lyssna på ett samtal på engelska och ta ut information.
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska.