👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerumsguiden

Skapad 2017-09-12 08:06 i Rydsbergsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

 

Planering engelska år 9

 

Lektion 1: Vi läser två texter som handlar om hur man blir en bra resenär samt två texter som handlar om USA men från olika synviklar. Svara på de sex frågorna som hör till texterna och lämna in till Rebecka. Svaren skall sedan användas som ett stöd för gruppdiskussion under veckans lektion.

 

Lektion 2: Vi diskuterar svaren som ni kommit fram till i grupp. Därefter lyfter vi några frågor i helklass. Därefter får ni en ny skrivuppgift där ni skall skriva en reseguide för personer som överväger Lerum som sitt nästa semestermål. Uppgiften beräknas hålla på mellan v. 36 och 39 med skrivbeting varje vecka.

 

 

 

Uppgift

 

Skriv en reseguide för engelsktalande turister som vill besöka Lerums kommun.

 

Vi delar upp texten och skriver en del varje vecka. Till tisdag v. 37 skall du ha bestämt en målgrupp (target group), svarat på fråga 1-2 (se nedan) och ha hittat eller tagit bilder som skulle kunna passa till de två första punkterna.

 

Till v. 38 skall du ha skrivit om fråga 3-5 samt ha hittat/ tagit passande bilder.

 

Till v. 39 skall du ha skrivit om fråga 6 samt bestämt layout för din reseguide.

 

Lektionen v. 39 använder vi för att göra färdigt och lämna in.

 

OBS! Du behöver använda en del av veckans A-pass för att hinna göra uppgiften.

 

 

 

The Guide for the perfect Lerum experience

 

 1. Why Lerum? Where’s Lerum? How can you get here?

 2. Hotels or where to live while here.

 3. What can you do in Lerum? Which interesting sights can you visit? Nature sights, Historic sights etc.

 4. Tell about local events. Culture?

 5. Food and beverages. Where can a tourist get a good fika experience? Restaurants.

 6. Tips, suggestions and advice for the tourist. When is the best time of the year to visit Lerum? What to pack? Make sure not to miss…

  Make your little guide booklet nice and easy to look at with pictures to illustrate your ideas and information.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska Lgr -11, år 7-9

E
D
C
B
A
Respons
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriftlig framställning/ Skriftlig interaktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.