👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2017-09-12 08:11 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola 6 Matematik
Procent och sannolikhet

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

 När du har arbetat klart med det här området ska du kunna:

- räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är

- räkna ut rabatten på en vara

- växla mellan bråkform, decimalform och procentform

- förklara vad som menas med sannolikhet

- räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

- kunna begreppen bråkform, decimalform, procentform, rabatt, chans och risk

 

Hur ska du lära dig?

Du arbetar med:

- genomgångar och diskussioner

- enskilt arbete med individanpassat material

- problemlösning enskilt och i grupp

- praktiska uppgifter

 

Vad kommer bedömas?

 Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du: 

-visar hur du kommer fram till ett svar på en uppgift muntligt och skriftligt

-deltar under lektioner

-kan formulera och lösa problem

-tar eget ansvar för ditt lärande

-visar dina kunskaper på prov

 

Hur kommer du bedömas?

Du kommer att få:

-göra muntliga förklaringar till uppgifter

-göra skriftliga beräkningar  

-delta i matematiska diskussioner och samtal

-formulera och lösa problem

-ta eget ansvar för ditt lärande

-visa dina kunskaper på prov

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matteborgen 6A, kapitel 2 Procent och sannolikhet

E
C
A
Kommunikation
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid beräkning av hur mycket 50%, 25% och 75% är av någonting
Du visar goda kunskaper vid beräkning av hur mycket 50%, 25% och 75% är av någonting
Du visar mycket goda kunskaper vid beräkning av hur mycket 50%, 25% och 75% är av någonting
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid beräkning av hur mycket övriga procentsatser är av någonting .
Du visar goda kunskaper vid beräkning av hur mycket övriga procentsatser är av någonting
Du visar mycket goda kunskaper vid beräkning av hur mycket övriga procentsatser är av någonting
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper när du växlar mellan bråkform, decimalform och procentform
Du visar goda kunskaper när du växlar mellan bråkform, decimalform och procentform
Du visar mycket goda kunskaper när du växlar mellan bråkform, decimalform och procentform
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper när du storleksordnar tal i bråkform, decimalform och procentform
Du visar goda kunskaper när du storleksordnar tal i bråkform, decimalform och procentform
Du visar mycket goda kunskaper när du storleksordnar tal i bråkform, decimalform och procentform
Problemlösning
Du använder i huvudsak fungerande metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder när du formulerar och löser problem.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation
Du redogör på ett enkelt sätt för vad som menas med sannolikhet.
Du redogör på ett gott sätt för vad som menas med sannolikhet.
Du redogör på ett mycket gott sätt för vad som menas med sannolikhet..
Metoder
Du har grundläggande kunskaper om hur man räknar ut sannolikheten av ett en händelse ska inträffa
Du har goda kunskaper om hur man räknar ut sannolikheten av ett en händelse ska inträffa
Du har mycket goda kunskaper om hur man räknar ut sannolikheten av ett en händelse ska inträffa