👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentkunskap

Skapad 2017-09-12 09:03 i Aroseniusskolan Ale
Pedagogisk planering för arbetsområdet Konsumentkunskap
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Konsumentkunskap är ett viktigt ämne- Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Detta innebär att vi ofta överkonsumerar, köper mer saker än vad vi egentligen är i behov av. Ibland kan detta ställa till det för privatekonomin, då är det bra att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har- men framförallt, att man hela tiden tänker på att göra medvetna val- tänker på konsekvenserna av sitt handlande.

Innehåll

Syfte

Eleven skall:

  • Kunna resonera kring vilka konsekvenser dina val och handlingar får för din privatekonomi.
  • Kunna resonera kring grundläggande rättigheter och skyldigheter som konsument.

Centralt innehåll

Konsumtion och ekonomi

  • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang,
  • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  • Konsumenters rättigheter och skyldigheter

 

Arbetsprocess

 

Vi kommer att arbeta med ett material som Konsumentverket har gjort- Livet och Pengarna. Det är filmer, diskussionsmaterial och uppgifter som är kopplade till ämnet. Vi kommer också att spela ett konsumentspel och det finns exemplar av tidningen Råd & Rön som eleverna kan bläddra och läsa i.

Ord, Begrepp och Lagar som kommer att dyka upp och som eleverna skall känna igen och veta något om efter detta arbetsområde:

Konsumentverket

Konsumentköplagen

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal

Reklam

Kronofogden

Inkasso

Öppet köp

Bytesrätt

Reklamera

Abonnemang

Ekonomi

Budget

Kassabok

Internethandel

Spara

Låna

Kredit

Ränta

Olika typer av köp

m.fl.

Lektionsplanering

Lektion 1:

Vi ser del 1 av "Livet och Pengarna" och efter filmen arbetar vi med olika ord och begrepp som är viktiga att kunna.

Lektion 2:

Vi ser del 2 av "Livet och Pengarna" och efter filmen arbetar vi med olika ord och begrepp som är viktiga att kunna.

Lektion 3:

Vi ser del 3 av "Livet och Pengarna" och efter filmen arbetar vi med olika ord och begrepp som är viktiga att kunna. I dag får ni också se uppgiften som ni skall arbeta med under lektionerna och som skall vara klar i vecka 47 respektive 48.

Lektion 4-5:

Arbetar med uppgiften. Ni lägger upp arbetet själva och det finns möjlighet till att få göra något praktiskt också, men inte under vecka 47 respektive 48. Då skall arbetena vara klara och inlämnade när ni går från lektionen. Är man klar tidigare än så, blir det praktiskt i köket för dessa personer.

Se till att planera ditt arbeta och ta ansvar för dina studier.

 

Bedömning

Du kommer få arbeta med att beskriva och förklara ord och begrepp samt resonera kring olika frågeställningar. Vi bedömer dina resonemang och förklaringar utifrån kunskapskraven.

 

Livet och Pengarna

På Konsumentverkets hemsida (www.ko.se) finns bra information och filmer som har med ämnesområdet Konsumentkunskap att göra. På www.hallakonsument.se kan du finna bra information och fakta kring Konsumentkunskapen som är mer inriktad till ungdomar. Där finns också olika tester du kan göra. 

Livet och Pengarna är ett material som vi använder i HKK-undervisningen. Till detta material finns tre filmavsnitt i en serie om Journalmannen som går igenom vilka misstag man kan göra som konsument och vilka rättigheter och skyldigheter vi har som konsumenter.

http://www.konsumentverket.se/Skola/Arskurs-79/Livet-och-pengarna/Livet-och-pengarna---textad-version/

Ta alltid med er datorn.

 

 

Uppgifter

  • Konsumentkunskap

  • Konsumentkunskap

  • Konsumentkunskap

  • Konsumentkunskap

  • Konsumentkunskap

Matriser

Hkk
Kunskapskrav för Konsumentekonomi i HKK

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Har ännu ej nått kraven
E
C
A
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.