Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska, Gracias

Skapad 2017-09-12 09:52 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Vi lär oss de mest nödvändiga första fraserna i spanska språket. För att kunna klara sig till en början och känna på språket.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Under de 4 första kapitlen kommer du att få bekanta dig med det nya språket genom att prata, lyssna, samarbeta, sjunga, spela spel och jobba i arbetsboken. Efter de 4 första kapitlen repeterar vi det vi lärt oss och dina kunskaper visar du löpande i klassrummet och genom ett skriftligt prov efter repetitionen.

Innehåll

1.

Hälsningsfraser, tala om vad man heter

Beställa mat och dryck

Siffror

Prata om sin familj och sina husdjur

Realia: Latinamerika

Klassrumsfraser

4. Arbetssätt

TAL: Muntligt tränar vi genom att man läser en och en, tillsammans hela klassen och i dialoger 2och 2 samt att ni går runt och frågar varandra frågor i klassrummet.

SKRIFT: Skriftligt tränar vi genom att göra övningar i övningsboken, skriva en text om sig själv och sin familj samt skriva en dialog om ett handlingstillfälle. Skriva av det som skrivs på tavlan.

LÄSA: Läsa texter i textboken. Översätta från spanska till svenska och från svenska till spanska.

HÖRA: Lyssna på texter från textboken, lyssna på läraren och klasskompisar. Lyssna på språket från tv/film.

5. Bedömning

Läxförhör varje vecka. Läxor ges på måndag och förhör på fredagar.

Formativ bedömning i klassrummet av förmågorna tala, lyssna - förstå, läsa och  skriva

 

Matriser

M2
Moderna språk år 7-9 lgr 11

E
C
A
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Dessutom kan eleven välja flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan använda sig utav någon strategi för att lösa problem och förbättra interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan använda några strategier för att lösa problem och förbättra interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och tydligt med ord fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan använda flera olika strategier för att lösa problem och förbättra interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: