👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2

Skapad 2017-09-12 09:59 i Nåntunaskolan Uppsala
Övergripande planering i idrott år 1-3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Rörelse utomhus och inomhus, rörelse till musik, bollspel samt orientering.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Utomhus: Under höstterminens första månader och vårterminens sista månader kommer vi i första hand att vara utomhus på idrottslektionen. Vi leker lekar, använder naturen till hinderbanor och lekområde. Vi använder kartor för att orientera oss i närmiljön. Vi diskuterar och värderar vad vi bör ta hänsyn till när vi vistas ute i naturen, allemansrätten.

Utomhus vid snö: Om/När det har snöat och varit tillräckligt kallt för att spola en skridskois åker vi skidor och skridskor. Vi leker lekar och gör övningar som passar på snö och is.

Inomhus: Under de månader vi är i idrottshallen, fokuserar vi på de grovmotoriska grundformerna och använder de redskap som finns för att träna dessa. Vi tränar på några enkla bollspel och värmer upp med olika lekar där vi får springa, klättra och röra oss på olika sätt. Vi kommer att träna rörelser till musik och enkla danser när vi är i idrottshallen och har tillgång till musikanläggningen.

Simning: En gång under vårterminen åker vi och simmar. Fokus ligger på att alla ska känna sig trygga i vatten, kunna flyta, doppa huvudet och veta hur man gör armtag och bentag i bröstsim.

Hänsynstagande och samarbete är en viktig del i alla idrottsaktiviteter, därför arbetar vi med detta på olika sätt i alla olika moment.

 

Syfte:

Syftet med ämnet idrott och hälsa är att få möjligheter att utveckla en hälsosam livsstil. Genom positiva upplevelser av rörelse både ute och inne, samt friluftsliv, kan eleverna utveckla en positiv inställning till fysisk aktivitet och få ett aktivt friluftsliv. Detta kan senare i livet leda till ett mer hälsosamt liv och god hälsa. 

 

Så här kommer arbetet att bedömas:

 • Din förmåga att anpassa dina rörelser till aktiviteten
 • Din förmåga att behärska de grovmotriska grundformerna, som att springa, hoppa, klättra, åla och krypa
 • Din förmåga att röra dig till musik
 • Din förmåga att visa hänsyn och att följa regler i lekar och bollspel
 • Din förmåga att orientera dig i närmiljön med hjälp av kartor och beskrivningar i rutnät
 • Din förmåga att analysera och värdera olika ställningstaganden vad gäller utevistelse i naturen
 • Din förmåga att flyta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Självskattning elev

Ledsen gubbe
Osäker gubbe
Glad gubbe
Aspekt 1
Jag deltar och gör mitt bästa i idrottsaktiviteter både ute och inne
Jag känner mig trygg i vatten. Jag kan flyta och jag kan simma 25 meter.
Jag följer regler och visar hänsyn i lekar, bollspel och andra typer av idrottsaktiviteter.
Jag kan röra mig i takt till musik och kan använda enkla danssteg till musik.

Idh
Idrott och hälsa åk 2

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskapskrav åk 6
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.
Du deltar med stöd av lärare på de flesta aktiviteter.
Du deltar i alla aktiviteter och gör ditt bästa i att anpassa dina rörelser till aktiviteten.
Du deltar i alla aktiviteter och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
I rörelse till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Du kan till viss del röra dig i takt till musik.
Du visar god förmåga att röra dig i takt till musik.
Eleven kan samtala om fysiska aktiviteter och om friluftsliv och om hur aktiviteten kan påverka hälsan, omgivningen och den fysiska förmågan.
Du kan med stöd av lärare och kompisar samtala om rörelse, hälsa och hänsynstagande.
Du kan på ett enkelt sätt samtala om rörelse, hälsa och hänsynstagande. Du visar förståelse för hur detta kan påverka din egen hälsa.
Du kan använda ämnesspecifika ord och begrepp för att samtala om rörelse, hälsa och hänsynstagande. Du visar grundlig förståelse för hur detta kan påverka din och andras hälsa.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan delta i idrottsaktiviteter utomhus under olika årstider och anpassar dig till olika förhållanden.
Du kan delta i idrottsaktiviteter utomhus under olika årstider och förhållanden och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Med stöd av lärare och kompisar genomför du enkla orienteringsövningar på skolgården.
Du kan använda skolgårdskartan i enkla orienteringsövningar.
Du visar god förståelse för skolgårdskartan, kan passa den, och genomför enkla orienteringsövningar på egen hand.
Eleven kan simma 200 meter, varav minst 50 i ryggläge.
Du behöver träna mer för att kunna simma 25 meter.
Du kan flyta och simma 25 meter.
Du simmar 100 meter, och kan simma i ryggläge.