👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2017-09-12 10:23 i Knutsbo skola Ludvika
Planering i matematik i förskoleklass.
Grundskola F Matematik
I förskoleklassen arbetar vi med förberedande matematik och matematiska begrepp. Vi skapar ett intresse för matematik genom praktiska övningar och ett lekfullt arbetssätt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Målet är att eleven:

 • utvecklar kännedom om matematiska begrepp och symboler.
 • utvecklar sin analysförmåga och metakognitiva förmåga (tolka, värdera, reflektera).
 • utveckla förståelse för matematiken i vår vardag

   

   

 

Hur ska vi lära oss detta?

Eleven ska öka sin matematiska förmåga genom att:

 • arbeta med problemlösningar i grupp och i olika vardagssituationer.
 • diskutera och söka lösningar.
 • prova och omprova tankar och idéer.
 • formulera hypoteser.
 • arbeta praktiskt med kroppen som verktyg, gärna utomhus.

 

 Hur du får visa vad du kan:

 • genom kartläggning av elevens matematiska medvetenhet (Skolverkets diagnosverktyg Diamant) som sker under både höst- och vårtermin.
 • genom att delta i samtal, lekar, övningar och diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11

Matriser

Ma
Förskoleklass Förberedande Aritmetik

Påbörjat...
Påbörjat lekar/övningar som utvecklar förmågan.
På väg...
Kommit en bit på väg med lekar/övningar som utvecklar förmågan.
Kan...
Har utvecklat förmågan.
Känna igen siffrorna 0-9
Eleven kan namnge siffrorna 0-9 oberoende av varandra.
Koppla antal till siffra 0-9
Eleven kan koppla antal till rätt siffra.
Talraden
Eleven kan utan att staka sig eller hoppa över något tal räkna till 20.
Eleven kan fortsätta räkna vidare i talraden från 5.
Eleven kan räkna bakåt i talraden från 10.
Eleven kan visa hur många föremål som svarar mot ett givet tal. (22, 10-talsövergång?)
Eleven kan visa på förståelse för godtycklig ordning, dvs att det blir samma resultat oavsett ordningen man räknar i.
Eleven kan addera och subtrahera 1 från ett givet ental.
Eleven behärskar begreppen hälften, dubbelt, par, lika många, fler och färre.