👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: What´s Up 4

Skapad 2017-09-12 10:43 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar sina kunskaper om engelska. De ska få utöka sin förmåga både att förstå och uttrycka sig på engelska, i tal och skrift. Eleverna ska få större kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Vi arbetar utifrån läromedlet "What´s Up?".
Grundskola 4 Engelska
Du ska få utveckla dina kunskaper om engelska. Du ska få utöka din förmåga både att förstå och uttrycka dig på engelska, i tal och skrift. Du ska få större kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Vi arbetar utifrån läromedlet "What´s Up 4".

Innehåll

Mål

Förmågor som ska utvecklas:
Lyssna och förstå talad engelska och olika slags texter.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Få kunskap om levnadsvillkor i engelsktalande länder.

 

Kursplanens syfte

Innehåll

Arbetssätt/Undervisning

 • Vi arbetar med textbook "What´s up 4?"
 • Vi arbetar med workbook, för att öva och träna på kapitlens varje del.
 • Vi läser, översätter texter, gör hörövningar, talövningar och skrivuppgifter.
 • Vi tränar på: enkla fraser och uttryck, uttal och läsning samt enkel grammatik.
 • Vi arbetar med ett kapitel/ vecka, läxor blir en gång i veckan där ni lär er de tillhörande glosor till kapitlet samt öva på att stava dem.

Bedömning

 • Din förmåga att lyssna, tala, förstå, läsa och skriva engelska utifrån textläsning och översättning, hörförståelse- och läsförståelseövningar kommer att bedömas.
 • Du kommer att få visa dina kunskaper på flera sätt, både muntligt och skriftligt. Vi kommer att ha glosförhör och några sammanfattande test.
 • I diskussioner kommer du att få jämföra företeelser och traditioner i olika engelskspråkiga länder och koppla detta till dina egna erfarenheter.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6