👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Skrivövning - person och miljöbeskrivningar

Skapad 2017-09-12 11:06 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Att byta perspektiv med utgångspunkt av boken " Om det var krig i Norden"
Grundskola 7 – 9 Svenska
Mötet på nätet - Simon och Tracy I uppgiften om Simon och Tracy kommer du att få utveckla din förmåga att skriva miljö och personbeskrivningar. Dessutom kommer du att träna på att skriva dialog.

Innehåll

Elevdel

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

Din text till innehåll och form: Inledning, huvudtext,  avlutning, person- och miljöbeskrivningar, stavning, styckeindelning, skiljetecken och meningsbyggnad.

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du ska:

Kunna följa de språkliga reglerna med stavning, styckeindelning, skiljetecken och meningsuppbyggnad.

Kunna göra person- och miljöbeskrivningar i din text.

Kunna skriva en dialog.

Undervisning

Vi kommer kommer att jobba med sju olika uppgifter utifrån berättelsen om Simon och Tracy. Sedan kommer uppgiften att avslutas med att du skriver en fortsättning på berättelsen.

Lgr11

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva.

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl.
Innehåll
Eleven skriver med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Texten dramaturgi är enkel. Texten är i huvudsak samman- hängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Textens dramaturgi är relativt komplex. Texten är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Textens dramaturgi är komplex. Texten är samman-hängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.