Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Der Sprachabschneider

Skapad 2017-09-12 11:20 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
I boken "Der Sprachabschneider" ("Språkklipparen") av Hans Joachim Schädlich tappar Paul en del av sitt språk. Eller snarare sagt byter han den mot mer fritid - han behöver inte göra läxor längre. Men hur är det att inte längre kunna uttrycka sig som förut, att inte kunna göra sig förstådd, att bli missförstådd, att låta bli att prata, att så småningom bli ensam? Det berättar boken om - ett bra tillfälle att betrakta språket närmare, att själv klippa av delar eller att laga en klippt mening. Men läsningen är också anledning till olika skrivuppgifter. Den uppmuntrar att prata om språkets roll i våra förhållanden, om drömmar, fritid, skola, vänskap ... Och så kan eleverna jämföra Pauls tyska med sina egna kunskaper - finns det kanske även hos dem en som ibland klipper bort delar av ord och meningar?
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Grammatik!? Tycker du den är viktig eller anser du att den är onödig? Upplever du den som tråkig eller som spännande? Är det något du helst undviker för att det är så svårt eller älskar du allt som har med språkets struktur att göra? Vi ska läsa boken Der Sprachabschneider av Hans Joachim Schädlich som berättar om en som tror att livet fungerar lika bra med lite mindre grammatik: (Paul vara pojke din ålder. Han älska drömma. Även spela fotboll tycka han om. Hans kompis heta Bruno. En dag stå en man dörr och göra ett förslag: Om Paul ge honom alla prepositioner och böjda verb man göra läxor Paul. Vara Paul nöjd byteshandel? Du få veta bok.)

Innehåll

Innehåll

1. Varför ska vi arbeta med det här?

Du ska utveckla ditt läsförståelse, ditt ämnesförråd och ditt sätt att reflektera över och urskilja språkliga normer och strukturer

 

2. Det här kommer du att få undervisning om:

- hur du läser med inlevelse och mellan rader

- att resonera om bokens budskap

- ämnesrelaterade ord,  begrepp synonymer och motsatsord som förekommer i boken 

Tysklands samhälle idag och då boken skrevs

- hur du skriver en karakterisering och en berättande text

- hur man presentera muntlig för olika mottagare 

 

3. Det här vill jag att du ska lära dig:

att du resonerar över språkliga strukturer i tyskan samt jämför dem med svenskans

- utvidgar ditt ordförråd, att du vet vad synonymer och motsatsord är samt att du kan nämna de du har lärt dig

- att du läsa med flyt, rätt betoning och satsmelodi

- att hitta och tolka information som står mellan rader

- att du kan skriva en karakterisering och en berättande text

- att kunna presentera fakta om det kalla kriget

 

4. Så här kommer vi att arbeta:

- diskutera och argumentera i grupp 

- reflektera själv och i grupp

- läsa själv och högt för gruppen

 

5. Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

- Delvis kommer du få feedback av dina klasskamrater, delvis av din lärare

- Du kommer regelbunden få personligt, skriftligt återkoppling av din lärare, så att du kan utvecklas

- Du får information om bedömningstillfällen i förväg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: