👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Utflykt

Skapad 2017-09-12 11:36 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Planering och säkerhet inför utflykter.
Förskola
Under våra utflyktsdagar ger vi barnen möjlighet till att upptäcka sin närmiljö med hjälp av buss, gå-rep och promenader.

Innehåll

BAKGRUND

Som Helianthus-förskola arbetar vi med den egenutvecklade filosofin Ut & njut, som bygger på ett upplevelsebaserat lärande där barnen bland annat lär sig genom att regelbundet besöka och uppleva spännande platser utanför förskolan.

MÅL

Syftet är att låta barnen tillsammans utforska förskolans närmiljö.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi har som mål att komma iväg på utflykt varje onsdag, (ibland är inte det möjligt på grund av olika anledningar). Vi kommer att variera mellan att gå i stor grupp/ hela gruppen och i liten grupp, med några barn i taget.

Vi kommer tillsammans med barnen välja våra utflyktsmål och det kan vara allt från att gå till skogen, någon lekpark eller gå till biblioteket. 

När vi är på utflykt använder vi oss ibland av vårt "gåband" att hålla i, ibland håller barnen varandra i handen och ibland går barnen en och en.

Under utflykter när vi går längs vägen tränar vi på att gå lugnt och stilla och stanna och se efter bilar innan vi korsar vägar.

Det blir både social träning och trafik träning. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med hjälp av foton och ibland videoklipp som sedan läggs upp på unikum.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt våra utflykter under våra avdelningsplaneringar, både enskilt och tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016