👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och fotosyntesen HT 17

Skapad 2017-09-12 11:40 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6 Biologi
Ni kommer få lära er om hur växter ser ut, hur de fungerar, hur de är uppbyggda, hur de förökar sig, hur de delas in och hur fotosyntesen fungerar med hjälp av laborationer, genomgångar, diskussioner m.m

Innehåll

 

Efter att vi arbetat klart med arbetsområdet ska du nått upp till målen nedan:

 • Veta vad som menas med fotosyntes och kunna förklara hur den går till
 • Känna till hur växter delas in
 • Känna till hur växter är uppbyggda
 • Kunna redogöra för hur växter förökar sig

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6