👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen år 8 HT17

Skapad 2017-09-12 12:50 i Djupedalskolan Härryda
LPP för arbetsområde biologi år 8 HT13. Människokroppen.
Grundskola 8 Biologi
Din kropp består av miljontals atomer som bildar olika organ som i sin tur bildar just dig! I det här avsnittet tittar vi närmare på hur de olika delarna i kroppen fungerar och samverkar. Vi fokuserar på huden, skelettet, muskler, blodet, andningen och matspjälkningen.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Dessa arbetssätt kommer vi att använda:

 • Genomgångar då ni gör anteckningar
 • Läsa faktatexter
 • Övningsfrågor
 • Laborationer
 • Skriva labrapporter
 • Se film

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Under arbetsområdet kommer du att bedömas under alla moment.

 • Diskussioner under lektioner
 • Utförande och säkerhet under laborationer
 • Labrapporter
 • Skriftligt prov

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Människokroppen

Diskussion
Förmåga att diskutera muntligt och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt
Du kan ännu inte samtala om och diskutera med andra genom att Du formulerar enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver inte några tänkbara slutsatser.
Du kan föra enkla samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Information
Förmåga att söka efter information från flera källor, t.ex. lärobok, film, internet
Du kan ännu inte söka naturvetenskaplig information och inte använda olika källor för att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och kan relativt väl underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationen.
Undersökning
Förmåga att planering en undersökning
Du kan ännu inte genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och då även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta efter.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta efter.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera utvecklade frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta efter.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera välutvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta efter.
Undersökning
Användandet av laborationsutrustning
På laborationer använder du inte utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
På laborationer använder du utrustningen på ett säkert och nästan alltid på ett fungerande sätt.
På laborationer använder du alltid utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
På laborationer använder du alltid utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i biologi
Du kan ännu inte jämföra resultaten med frågeställningarna och dra enkla slutsatser med viss koppling till fakta du lärt dig om människokroppen.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fakta du lärt dig om människokroppen.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser och kopplar det på ett korrekt sätt till fakta du lärt dig om människokroppen.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fakta du lärt dig om människokroppen.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier om människokroppen
Du har ännu inte visat på grundläggande kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet genom att ge exempel och kunna beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet genom att förklara och visa på samband mellan dessa, t.ex. cellandningen med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet och kan förklara och visa på samband mellan dessa som t.ex. att beskriva cellandningen med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Kunskaper om olika yttre faktorers påverkan på människokroppen.
Du har ännu inte visat att du har förståelse för att din livsstil kan inverka på människans hälsa.. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har visar enkelt att du har förståelse för att din livsstil kan inverka på människans hälsa genom vår livsstil. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har förståelse för och kan föra ett utvecklat resonemang om att din livsstil kan inverka på människans hälsa.Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har god förståelse för och kan föra välutvecklade resonemang om att din livsstil kan inverka på människans. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.