Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-09-12 12:52 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Generell pedagogisk planering.
Grundsärskola 1 – 6 Matematik
Matematik - Mål

- Öka förmågan att räkna addition och subtraktion inom området 1-1000.

- Kunna använda miniräknare.

- Kunna 2-hopp upp till 20 och 5-hopp upp till 50. Känna till multiplikation, kunna några tabeller och se sambandet mellan multiplikation och division.

- Kunna lösa vardagliga matteproblem och enkla textuppgifter.

- Öka kunskapen om klockan. Kunna minuter och 5 i, 10 i, 20 i, 5 över, 10 över och 20 över. Kunna räkna med tid och lösa enkla problem.

- Öka kunskapen om pengar och dess värde.

- Kunna mäta och väga och känna till de vanligaste längd- vikt- och volymenheterna.

Undervisningens innehåll

- Du får träna på matte-strategier som att använda dig av 10-kamrater, dubblor och nästan dubblor, träna på algoritmer (uppställningar).

- Du får använda laborativt material, som klocka, pengar, klossar och tallinje.

- Vi arbetar ämnesövergripande med matematik (t.ex. i hemkunskap och slöjd).

- Du får arbeta med matematik enskilt med en fröken och självständigt i dina böcker.

- Vi går igenom olika valörer på mynt och sedlar (både gamla och nya) och deras värde i relation till varandra. Tittar på rimlighet om vad olika saker kostar.

- Du får praktiskt träna på att väga och mäta.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: