👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 Långåsskolan

Skapad 2017-09-12 13:29 i Långåsskolan Falkenberg
Matematik hela år 1.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få utveckla din taluppfattning inom talområdet 0 - 20, men vi kommer också att arbeta lite med talen upp till 100.

Du kommer att få arbeta med att få en förståelse för många begrepp i matematiken, t ex addition, subtraktion, dubbelt/hälften, udda/jämna tal, tiotal och ental. Du kommer också att få utveckla din förmåga att förstå klockan hel och halv timma, mäta med linjal och väga saker.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Taluppfattning i talområdet 0 - 20, men vi kommer att arbeta lite med talen upp till 100 också. 
 • Grundläggande begrepp såsom addition, subtraktion, lika med, dubbelt/hälften, udda/jämna tal och tiotal och ental. 
 • Enkel problemlösning. Formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier. 
 • Namnge och kunna beskriva fyra geometriska grundformer, kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. 
 • Klockan, hel och halv timma.
 • Mäta med en linjal och uppskatta längder. 
 • uppskatta vikt och väga med våg.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedömma dina kunskaper och förmågor ( se avsnittet ovanför) genom:

 • din aktivitet vid genomgångar och samtal.
 • skriftliga diagnoser.
 • de räknesagor du gör och hur du kopplar dessa till " mattespråket".
 • hur du självständigt och tillsammans med andra i en mindre grupp formulerar, resonerar och löser problem. 

Undervisning och arbetsformer

Du ska på ett varierat sätt få utveckla din taluppfattning och din problemlösningsförmåga. Du kommer att få delta i gemensamma genomgångar och diskussioner, arbeta enskilt och i grupp, arbeta med uppgifter på iPad och på "mattepapper" , göra egna räknesagor, använda praktiskt material såsom pengar, klossar, tallinjer och räknestavar, linjaler, våg, vikter och klocka. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3