Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 2

Skapad 2017-09-12 13:29 i Idenors skola Hudiksvall
Planering för bildlektionerna under hela läsåret 12/13
Grundskola 2 – 3 Bild
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

TIDSPERIOD

Genomsnitt en lektion i veckan under hela läsåret.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du ska få öva din förmåga att framställa bilder.
Du ska få prova olika tekniker.
Du ska få kunskaper om grunderna i färgläran.
Du ska få kunskaper om färgcirkeln och förstå hur färger kan blandas.
Du ska utveckla förmågan att kommunicera med bilder.
Du ska kunna framställa bilder för att berätta.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under den här perioden kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:
materialvård, enkel färglära, färgcirkeln, blyerts, kritor, färgpennor, vattenfärger, klippövningar, klistra, montera, måla till musik, lera, berätta med bilder.

Vi kommer att samtala om bilder utifrån illustrationer.

Du kommer att få samarbeta och arbeta självständigt.

Du kommer att få visa upp dina bilder på olika sätt genom t.ex. utställningar och redovisningar.

DETTA SKA BEDÖMAS

Kunskaper om färgfamiljerna.
Förmågan att lösa uppgifterna självständigt.
Förmågan att behärska de olika teknikerna.
Förmåga att behärska olika verktyg och material.
Förmåga att uttrycka sig om egna och andras bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Matris Bild.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hantera metoder och tekniker
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Behöver stöd för att framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Kan oftast framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Kan framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Stöd och handledning
 • Gr lgr11
Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde och kan med hjälp av instruktioner planera och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde.Tar egna initiativ i processen.
Färglära
 • Bl  1-3
Kan några av grundfärgerna.
Kan grundfärgerna samt vet vilka färger man får då dessa blandas (sekundärfärgerna).
Kan grundfärgerna samt vet vilka färger man får då dessa blandas (sekundärfärgerna). Använder aktivt sin kunskap vid bildframställning.
Kommunicera med bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Sv  1-3
Med stöd och handledning beskriver och berättar du om bilder.
Du kan beskriva och uttrycka dina tankar kring bilder.
Du kan beskriva, uttrycka tankar och reflektera kring bilder. Du har en personlig tolkning om bildens budskap och du kan motivera din tolkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: