👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-09-12 13:38 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 5 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Värdefullt vatten

Innehåll

Vi läser om vilka  djur varelser vi finner i haven. Vi lär se stora världshaven och lär oss var på kartan vi har stora hav, vilka som är varma resp. kalla. Vi lär oss om vattnets kretslopp och hur viktigt vatten är för människan. Genom experiment känner vi skillnad mellan salt- och färskt vatten. Gruppen kommer diskutera bristen på vatten världen över och hur människor ibland får kämpa för tillgång till friskt vatten. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  4-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett delvis fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  C 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge enkla och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  A 6

Matriser

SO
Vatten

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge enkla och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Ny aspekt
Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett delvis fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven