👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2017-09-12 13:44 i Arkiv Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Teknik i vardagen med hjälp av det digitala läromedlet ”PULS – teknikboken”
Grundsärskola 5 – 7 Verklighetsuppfattning
Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga: - att identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen - att reflektera över samband mellan orsak och verkan - att använda ord, begrepp och symboler inom området teknik

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering (LPP) – Teknik i vardagen

 

 

 

Ämnesområde: Verklighetsuppfattning

 

  

Syfte: Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla:

 

- sin förmåga att identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion

 

- reflektera över samband mellan orsak och verkan

 

- att använda ord, begrepp och symboler inom området teknik

 

 

 

Centralt innehåll: - Undersöka hur några vardagliga föremål fungerar

 

- Föremål där enkla mekanismer används

 

- Redskap och teknisk utrustning i närmiljön

 

- Ord, begrepp och symboler som används för att kommunicera om teknik

 

 

 

 

Kunskapskrav:

 

Grundläggande: Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknik kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

 

 

Fördjupade: Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 

 

 

Bedömning:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lärare och datum:__________________________________________________________

 

 

 

Genomförande:

 

 

 

Vi kommer tillsammans läsa och diskutera teknik i vardagen med hjälp av det digitala läromedlet ”PULS – teknikboken” i storgrupp framför smartboarden, efter genomgång arbetar du i din egen arbetsbok. Vi gör en återsamling och pratar om de olika lösningar varje elev hittat. Du kommer också att få höra/lyssna/se/lära om olika uppfinningar som underlättar för oss i vardagen och hur man gjorde förr (exv klocka, lampa, mejl). Vi ser på film som återkopplar till bokens kapitel.

  

Utifrån film/genomgång/böcker kommer du också att göra egna konstruktioner.

  

Du kommer att dokumentera ditt arbete med foto, bilder, skisser och film.

 

 

Du kommer att bedömas i:

 

- om du deltar i undersökningar och/eller kan jämföra och beskriva hur några tekniska föremål används och fungerar

 

- om du deltar i kommunikation om och/eller kan ge exempel på hur redskap och teknik kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

- om du känner igen eller använder ord, begrepp och symboler på ett relevant sätt.