👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En 2017/2018

Skapad 2017-09-12 14:38 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Pedagogisk planering i engelska

Innehåll

En: årskurs 2

 

 

Övergripande mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

       Kan kommunicera på engelska i tal och skrift.

      Att utveckla lust och nyfikenhet att lära sig engelska och känna tillit till sin egen förmåga att kunna kommunicera på engelska.

 

Fokusförmågor/syfte:

Genom undervisningen i engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

    förstå talad engelska på en mycket enkel nivå.

    formulera sig och kommunicera muntligt på en mycket enkel nivå.

    använda språkliga strategier för att göra sig förstådda ex. mimik och kroppsspråk som förtydligar och kompletterar det talade språket.

 

 

 

 

Centralt innehåll:

       Lyssna och förstå tydligt talad engelska.

       Delta i mycket enkla dialoger.

       Göra mycket enkla presentationer, beskrivningar och meddelanden.

       Lära sig att delta i sånger, ramsor och dramatiseringar.

       Förstå lite grann av skriftliga ord och fraser i enkla texter, exempelvis på skyltar, i reklam.

 

 

 

 

Genomförande:

Fem minuters presentation av veckodag, månad, årstid och väder varje morgon. En elev håller i detta med stöd av läraren.

40 minuters lektion i veckan, med fokus på muntlig engelska. Eleverna lär sig vardagsnära, enkla fraser och ord som de ofta tränar i dialogform.

Ibland parvis arbete med ”squarework”, där eleverna frågar varandra. ”What do you have in square number…?” De tränar ord och att våga prata engelska.

Sånger och sånglekar.

Sagor, lyssna på enkla sagor med bildstöd.

Lekar.

 

                     

 

Kunskapskrav:

Eleverna ska kunna kommunicera med några enkla ord och fraser inom dessa områden:

       Hälsa och säga adjö

       Siffrorna 0 - 20

       Färgerna

       Frukter

       Klädesplagg

       Vädret

       Vanligaste släkt/familjeorden

       Kroppsdelarna

       Några olika djur

 

 

 

 

 

Bedömning:

Det viktigaste är det övergripande målet, se ovan, att eleven har lust och nyfikenhet att lära sig engelska och känner en tillit till sin egen förmåga, vågar försöka kommunicera och därigenom lär sig. Att prata korrekt är inget krav i lärandet, men att våga prova så mycket som möjligt.

Formativ bedömning: Genom att använda engelskan i aktiv kommunikation lär eleverna av varandra och läraren. De lyssnar på varandra och imiterar varandra och kan hjälpa varandra att hitta orden.

 

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

Kontinuerlig utvärdering av hur elevernas muntliga engelska utvecklas i de aktiviteter vi gör. En anpassning av undervisningen efter elevernas nivå, behov av stöd och utmaningar.

 

 

Analys:

 

 

Ansvarig pedagog: Agnetha Ögren

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 2017.08.21