👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 2017/2018

Skapad 2017-09-12 14:49 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Pedagogisk planering i musik

Innehåll

Musik år 2

Övergripande mål: 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 

Fokusförmågor/syfte:

 

    spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

    skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,

    analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 

ÅR 2

SJUNGA/SPELA

     Gemensam sång, kanon.

     De som vill får prova att sjunga solo i mikrofon.

     Rytmspel

     Rytminstrument och enkelt trumset, bastrumma och virveltrumma.

     Vi tränar puls och rytm.

     Basstämma. Alla provar att spela bas på lösa strängar.

     Piano. Vi spelar en el två tangenter i taget.

     Musikaliskt uttryck. Vi börjar träna på att spela och sjunga med lagom volym. Att vara uppmärksam och spela samtidigt. Att anpassa sång/spel efter låtens karaktär.

·    Vi använder lek, lyssning, rörelse, klapp, stamp förutom sång och spel. Genom bild, text och gehör lär vi oss nya och gamla sånger, text och musik kopplade till de teman 2:an jobbar med. Vänskap, höst, jul, vinter, bondgården, vår, rymden, samt sommar.

SKAPA

     Vi samlar ord kring ett tema och hittar på en egen sång. Vi hittar på en egen dans.

     Vi hittar på rytmer med rytminstrument

ANALYSERA OCH SAMTALA

     Vi lär oss rytminstrumentens namn samt bastrumma, virveltrumma, elbas och piano.

     Vi pratar kring musikaliska begrepp som melodi, ackord och svarta och vita tangenter.

     Musiklyssnande/musikhistoria – Den svenska visskatten.

     Resonemang - Vi lyssnar på, blundar och beskriver vad vi ser i huvudet när vi hör olika slags musik. Klassisk musik, svensk folkmusik, pop-rockmusik och filmmusik.

 

 

 

 

Kunskapskrav:

 

Kunskapskrav i slutet av åk 3 är riktlinjer som hjälper oss att nå målen i slutet av åk 6.

 

Du kan sjunga och spela något instrument tillsammans med andra.

Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.

Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.

Du kan beskriva något instrument.

Du känner igen några svenska sånger.

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

 

Elevernas aktivitet under musiklektionerna och hur de klarar av ovanstående kunskapsmål.

 

 

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

Kontinuerlig utvärdering av hur elevernas utvecklas i de aktiviteter vi gör. En anpassning av undervisningen efter elevernas nivå, behov av stöd och utmaningar. Dokumentation genom inspelning på iPad.

 

 

 

 

Analys:

 

 

Ansvarig pedagog: Agnetha Ögren

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 2017.08.21