👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA( Kretsar kring el)

Skapad 2017-09-12 14:54 i Tjärnaängskolan Borlänge
NTA lådan
Grundskola 5 NO (år 1-3)
Vad är energi? vad behöver vi den till?Vad är elektricitet? Varifrån kommer den? Vem upptäckte den?

Varför lyser lampor? Varför lyser lampan men inte sladden?

Hur kan det finnas sröm i ett batteri? Varför får jag en stöt ibland när jag kommer emot någon? Vad är kretsar? Hur kan elektricitet bli värme?

Finns det elektriska djur? Djur som lyser, är de elektriska? Hur kan fåglar som sitter på kraftledningar överleva?

De här frågorna och många andra kommer du att få svar på under vårt arbete med elektricitet.

Innehåll

Avsnitt 1

Vad vi ska lära oss?

 • Att förstå begrepp som elektricitet,  elektroner, energi, strömbrytare,batteri, spänning, kraftverk, ledare, isolator
 • Att förstå vad halogenlampor, ledlampor (lysdioder) och lysrör är 
 • Att förstå vad sluten och öppen krets är för något
 • Att göra seriekopplingar och parallellkopplingar
 • Att  rita  symboler i ett kopplingsschema
 • Att Lära oss vilka risker det finns med elektricitet och hur man ska skydda sig mot hög ström
 • Att förstå att vissa ämnen leder ström och vissa inte
 • Att förstå hur ett batteri fungerar
 • Att förstå hur en ficklampa fungerar
 • Att förstå hur elektricitet blir värme
 • Att förstå hur ett kraftverk fungerar

 

 

Underrubrik 1

Avsnitt 2

Varför ska du lära dig detta?

För att:

 • Du ska vidareutveckla dina kunskaper om elektricitet
 • Det ska väcka ditt intresse för att undersöka omvärlden
 • Du ska få möjlighet att utveckla din förtrogenhet med fysikens olika begrepp och kunna använda dem för att beskriva olika fysikaliska samband i naturen och samhället
 • Du ska utveckla din förmåga att dokumentera
 • Du ska kunna kritiskt granska dina resultat

Avsnitt 3

Hur ska vi lära oss?

Genom att:

 • Aktivt delta i allt arbete
 • Medverka i våra diskussioner
 • Arbeta praktiskt med olika kretsar
 • Undersöka  vilka ämnen som leder ström
 • Dokumentera våra undersökningar
 • Titta på filmer om elektricitet
 • Arbeta med våra läromedel i fysik

Avsnitt 4

Hur ska du visa vad du kan?

Genom att:

 • Ditt  praktiska arbete på lektionerna
 • Din dokumentation om elektricitet
 • Ditt deltagande i våra diskussioner
 • Dina resultat på provet

Avsnitt 5

Vad kommer vi att bedöma?

 • Din förmåga att samtala och diskutera olika problemställningar inom detta område
 • Din förmåga att genomföra och dokumentera dina undersökningar
 • Din förmåga att förstå och använda de fysikens begrepp när du ska beskriva olika  fysikaliska företeelsen
 • Dina inhämtade  kunskaper på provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6

Matriser

NO
Elektricitet

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl
Genomförande och dokumentation
Eleven kan genomföra och dokumentera enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och göra utvecklade dokumentationer utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och göra väl utvecklade dokumentationer utifrån givna planeringar
Användandet av fysikaliska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Eleven har grundläggande kunskaper om elektriska kretsar.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Eleven har goda kunskaper om elektriska kretsar.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med god användning av fysikens begrepp. Eleven har mycket goda kunskaper om elektriska kretsar.