👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass solen

Skapad 2017-09-12 15:10 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska

I förskoleklass arbetar vi med språklig medvetenhet. För att lära dig att läsa och skriva behöver du bli medveten om hur språket är uppbyggt. Det lär du dig mer om i förskoleklass.

Innehåll

Mål

 • Att öka den språkliga medvetenheten
 • Bli medveten om hur språket är uppbyggt
 • Främja läs- och skrivinlärning
 • Utveckla talspråket och den språkliga förståelsen

 

Vad ska vi lära oss?

Du ska ...

 
 
 • träna på hur bokstäverna låter och formas.
 • öva på att ljuda ihop bokstäverna
 •  upptäcka vad en bokstav, ord, mening och punkt är
 • lära dig förstå vad sagan eller texten handlar om

 

 

Du .ska få

 

 • lyssna på ljud och bli uppmärksam på hur de låter
 • träna dig på att lyssna efter språkljud t.ex första och sista ljudet i ett ord
 • träna på vårt skriftspråk genom t.ex. veckans bokstav, återberättande texter och faktatexter
 • öva dig på att använda tidsorden: idag, först, sedan, efter det och tillslut
 • träna på att återberätta i kronologisk ordning
 • öva på att hålla den "röda tråden" i samtal

Mitt lärande

Vad har jag lärt mig?

Du kommer få visa vad du lärt dig om:

 • bokstävernas form och namn
 • bokstävernas ljud
 • vad man ska tänka på när man skriver en mening(stor bokstav och punkt)
 • vad texten/sagan handlar om

Hur får du visa vad du kan?

 

 •  genom samtal 
 • i praktiska övningar enskilt och i grupp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
solen förskoleklass språklig medvetenhet

Rim, rytm och ordlängd

På god väg
Kan
Rimmar
Urskiljer stavelser (klappa)
Bildar sammansatta ord (syntetisering)
Bildar ord av sammansatta ord (segmentering)
Förstår innebörden i ett långt ord (ordlängd)
Första ljud

Skriver

På god väg
Kan
Kan skriva sitt namn

Lyssnar

På god väg
Kan
Kan lyssna aktivt och ställa relevanta frågor

Berättar

På god väg
Kan
Kan återberätta en händelse eller berättelse

Läser

På god väg
Kan
Kan känna igen enkla ordbilder
Kan fler än 16 bokstäver
Rabblar alfabetet

Räknar

På god väg
Kan
Ramsräknar till 30
Räknar baklänges från 10
Ordningstal 1-10

Siffror

På god väg
Kan
Kombinera siffra - mängd 10-19

På god väg
Kan
Kan enkel problemlösning ( t.ex. 5-2=3) 3st problem
Klockan, hela timmar

Tidsuppfattning

På god väg
Kan
Rabblar veckans dagar
Månader
Årstider
Födelsedag

Former

På god väg
Kan
Namnge formerna cirkel, triangel, rektangel och kvadrat

På god väg
Kan
Kan begreppen kort-lång, lätt-tung, liten-stor
Kan lägesbegreppen framför, bakom, under, över, på, i, mellan och bredvid
Övrigt