Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk - tema sagor, sång och ramsor ht 17

Skapad 2017-09-12 15:11 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Språk genom sång och ramsor
Förskola
Språk genom sagor, sånger och ramsor

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

De yngsta barnen på vår avdelning gillar böcker, sångpåsar, sångkort och annat material till sagor, sång och ramsor. De visar glädje när materialet kommer fram och pekar också själva på materialet för att visa att de vill använda det. Vi ser att barnen blir trygga och lugna när en pedagog sitter på golvet och använder ett återkommande material. De sjunger gärna med i sånger efter förmåga och visa stor nyfikenhet genom att peka på materialet och vill gärna hålla i och röra. Med anledning av dessa observerade intressen har vi valt att arbeta med detta tema för de yngsta barnen. 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte med aktiviteten är att skapa tillfällen som motiverar barnen att språka tillsammans.

Mål - se läroplanskopplingar

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

deltar med glädje i aktiviteterna

förstår att de har ett individuellt namnkort som är kopplat till barnens identitet

deltar i samtal utifrån sin egen förmåga

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

samlingar - under samlingen kommer barnen få bekanta sig med sitt namnkort som de en i taget får sätta upp på tavlan. Namnkortet har också barnets foto på sig.


mål 15: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

En återkommande rutin kring sångerna Veckodagssången (dag och datum lyfts), Jag öppnar fönstret och tittar ut (väder och årstid lyfts) namnsången (identitet och grupptillhörighet, att bli sedd). Återkommande för trygghetens skull, barnen vet vad de har att förvänta sig.                                                                                                                

mål 17: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Tema - olika böcker, sånger och ramsor med tillhörande aktiviteter erbjuds barnen. Språk i fokus. Den saga, sång eller ramsa som är i fokus kompletteras med ett material så som en bild, en figur eller något annat som kan kopplas ihop med sagan, sången, ramsan. Syftet är att skapa ett tillfälle som uppmuntrar barnen till att samtala. Pedagogen ställer frågor och för samtalet vidare. En levande dialog mellan barn och barn/ barn och pedagog eftersträvas. Materialet som används är utgångspunkten för att alla barn ska ha en förkunskap och på så sätt ges möjlighet att delta.

Mål14: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

mål 17: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Förutsättningar - Tisdagar och onsdagar mellan klockan 9-10.30. 8 barn och 2 pedagoger.

Dokumentation - Namnkort dokumenteras med individuellt lärloggsinlägg på unikum, fortsättning från förra terminen. Genom unikums blogg och fotografier som sätts upp på väggarna kopplat till varje saga, sång, ramsa.

Förberedelser, böcker, sånger, ramsor med material som kopplas ihop med varje aktivitet.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: