👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 1

Skapad 2017-09-12 15:14 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Teknik
Vi kommer att: prata om vad teknik är, diskutera olika redskap och verktyg, undersöka en lekplats och hitta tyngdkraft, jämvikt och balans som kan observeras vid lek och rörelse. Undersöka och tillverka olika tekniska figurer för att få ett sammanhang mellan teknik och funktion.

Innehåll

Kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig att:

-vad teknik kan vara.

- hur tekniken har påverkats och förändrats över tid.

-kunna samtala om ord och begrepp inom teknikområdet.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer ovanstående kunskaper genom att bedöma dig när vi arbetar, samtalar och undersöker tillsammans. Vi samtalar om hur du kan arbeta vidare i din kunskapsutveckling.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:
- träna samarbete genom olika undersökningar.
- titta på filmer och diskutera.
- utföra enklare undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3