👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö.

Skapad 2017-09-12 15:15 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess livscykel, från frö till frö. Du kommer att få lära dig, så, gallra, pollinera, skörda och mycket annat.
Grundskola 4 Biologi
I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess liv, från frö till frö. Du kommer att få lära dig att så, gallra, pollinera med hjälp av ett bi, skörda och mycket annat. Projektet är en NTA låda.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

¤ använda biologiska kunskaper för att granska information, kommunicera, ta ställning till frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

¤ genomföra systematiska undersökningar

¤använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sammanhang i naturen och smahället.

Konkretisering av mål


Vi ska studera/lära oss:
¤ att organismer går igenom bestämda stadier som är en del av den process vi kallar livscykel.
¤ att levande varelser är beroende av varandra; till exempel, växter är beroende av bin för att pollineras.
¤ att mätningar, anteckningar och diagram hjälper oss att beskriva en växts livscykel och vilka faktorer som påverkar deras tillväxt och utveckling.Arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
NTA- Från frö till frö

Naturvetenskapligt arbetssätt

Riskerar att ej nå lägsta kunskapskravet
Har förväntade kunskaper
Har nått kunskapskraven
Når kunskapskraven väl
Ställa hypotes
Ställer ingen hypotes.
Ställer en hypotes som inte stämmer med uppgiften.
Ställer en hypotes som stämmer med uppgiften.
Utföra experiment
Följa instruktioner
Kan följa en instruktion i ett steg. Behöver däremellan lärarstöd.
Kan följa en instruktion i flera steg. Behöver ibland lärarstöd.
Följer helt instruktionerna.
Utföra experiment
Genomföra
Behöver mycket stöd för att genomföra experimentet.
Klarar med hjälp av stöd att genomföra experimentet.
Kan genomföra experimentet.
Kan självständigt genomföra experimentet.
Dokumentera och beskriva
Dokumentationen är otydlig och svår att förstå. Beskrivning saknas.
Dokumentationen är till vissa delar tydlig och lätt att förstå. Beskriver delar av experimentet
Dokumentationen är tydlig och lätt att förstå. Beskriver hela experimentet
Dokumentationen är tydlig och lätt att förstå. Beskriver stegvis hela experimentet
Naturvetenskapliga begrepp
Använder sig av vardagliga naturvetenskapliga begrepp.
Använder sig av naturvetenskapliga begrepp, men saknar delvis förståelse för dessa.
Använder sig av och visar förståelse för naturvetenskapliga begrepp.
Dra en slutsats
Slutsats saknas.
Slutsatsen är inte relevant för uppgiften.
Slutsatsen är relevant för uppgiften.
Slutsatsen är relevant för uppgiften och underbyggd.