Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: ljud och hörsel, åk 5 ht -17

Skapad 2017-09-12 15:19 i Börje skola Uppsala
Arbetsområdet ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om ljud, örats olika delar och din hörsel.
Grundskola 5 Fysik
Vi ska vi lära oss om ljud, hörsel och örat. Vi utgår ifrån frågorna: Hur uppstår ljud? Hur förs ljudet vidare? Vad är skillnaden mellan starka och svaga ljud? Vad är skillnaden mellan höga och låga toner? Vad menas med ultra och infraljud? Hur kan vi skydda oss mot skadliga ljud? Hur ser örat ut och fungerar? Hur förändras ljudets hastighet i olika material? Vad är ett EKO? I slutet av arbetsområdet ska du kunna besvara frågorna och förklara några av de begrepp som vi använder oss av. Du ska kunna delta i en frågesport om ljud, öra och hörsel och du ska kunna genomföra och förklara de två experiment som vi genomför tillsammans.

Innehåll

Syfte:

Ur kursplanen:

Fysik

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Förmågor vi tränar:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll, år 4-6:

Fysik

Fysiken och vardagslivet

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Mål

Mål med arbetsområdet:

 • träna på att delta i samtal, diskussioner och resonemang kring ljud och hörsel
 • träna på att förstå, använda och förklara aktuella ord och begrepp
 • genomföra enkla försök om ljud och hörseln i grupp utifrån givna planeringar
 • träna på att dokumentera undersökningar med författandet av hypoteser.
 • förklara och beskriva baskunskaperna om ljud, örats delar och hörseln på ett enkelt sätt med hjälp av aktuella ord och begrepp

 

Arbetssätt

I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med: fysik (ljud).

Vi kommer att:

 • se olika faktafilmer om bl a örats delar, hur det går till när vi hör och vad ljud är för. Efter filmen kommer vi gemensamt samtala och resonerar om det vi sett. 
 • Lyssna på ett radioprogram om hörsel.
 • Genomföra en digital frågesport om ljud och hörsel.
 • uppmuntra eleverna att delge sina egna erfarenheter och att ställa frågor, samt reflektera tillsammans om t ex hörselskador och hur man kan förebygga dessa, hur ljud skapas och breder ut sig...
 • läsa utdrag från faktatexter om ljud och hörsel.
 • Skapa redovisning affischer utifrån de frågeställningar som området bygger på.
 • med hjälp av grupparbeten arbetar vi för att lära oss att beskriva/förklara hur det går till när vi hör och hur de olika delarna i örat fungerar.
 • genomföra enkla undersökningar i helklass, utifrån givna instruktioner, om ljudvågor och frekvens.
 • under arbetets gång repeterar faktakunskaper och begrepp, genom att uppmuntra barnen att
  förklara och beskriva.

 

 Aktuella ord och begrepp:

ljud, ljudkälla, vibrera, luft och luftmolekyler, ljudvågor, svängningar, buller, decibel, infraljud, ultraljud, decibel,  frekvens, eko, hörselskador, örats uppbyggnad, funktion och de olika delarna. 

 

 Bedömning

Jag kommer bedöma hur du använder din förmåga att:

 • delta i samtal, diskussioner och resonemang kring ljud och hörsel
 • förstå, använda och förklara aktuella ord och begrepp
 • deltar i klassens enkla försök om ljud och hörseln utifrån givna planeringar
 • dokumentera undersökningar med hjälp av enkla hypoteser
 • förklara och beskriva baskunskaperna om ljud, örats delar och hörseln av aktuella ord begrepp genom faktatexter i grupp.
 • Genomföra frågesport kring ljud, hörsel, viktiga begrepp och örats uppbyggnad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: