Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltid Månen

Skapad 2017-09-12 15:30 i Exempelförskola Halmstad
Förskola
Gemensam Pedagogisk Planering (GPP)

Innehåll

Syfte

* Syftet för barnen – vad vill vi att barnen skall utforska/ uppleva/ lära (förmågor)

 

* Vi vill att barnen ska bekanta sig och uppleva matematiken i vardagen, ex hälla-ta mat (mängdlära, halvfullt/halvtomt, färg, form, storlek)

* Barnen ska kunna be om mer mat, kunna uttrycka sig om de är mätta. Skicka vidare maten till kompisen jämte. 

* Barnen ska få en förståelse för varandras olikheter, nyfiket utforska andras olikheter för att skapa en förståelse.

 

 

* Syftet för pedagogerna – utvecklingsfråga/ nyfikenhetsfråga vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

* Lyssna, stanna upp och ta tillvara på barnens matematiska intresse vid måltiden. 

 

Förväntad effekt

* Barnen ska få en förståelse för och använda sig av begreppen i ett sammanhang mycket-lite, tom-full, mätt-hungrig, skicka-ta, stor-liten, varm-kall, samt matematiska begrepp

 

Läroplansmål i fokus:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn

•utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av […] etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, […] funktionsnedsättning

 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

  

Koppling till språkutveckling och plan mot diskriminering och kränkande behandling  

* Barnen ska få en förståelse för varandras olikheter, nyfiket utforska andras olikheter för att skapa en förståelse.

* Samtala om och kring matematiska begrepp och ställa nyfikna frågor och utmana barnen.

* Genom att erbjuda ytterligare inkörsportar till språket, fångar vi fler barn och kan berika deras ordförråd

 

Strategier för att nå vårt mål - (ex lärmiljön, förhållningssätt, materialval, forskning m.m. )  

* Att vi vid lunchen delar upp barnen så att de äldsta sitter vid ett bord. I syfte att vi pedagoger lyssnar, stannar upp och tar tillvara på barnens matematiska intresse vid måltiden.

* Att vi pedagoger ställer nyfikna öppna frågor.

 

Hur involverar vi vårdnadshavarna?

 

* På mötet för vårdnadshavarna berätta hur vårt arbete ser ut, visa på hur vår är GPP är upplagd, med våra strävansmål.

 

* Via bloggen kontinuerligt uppmärksamma dem på hur vi arbetar och går tillväga 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: