👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Musicerande Åk 6, HT

Skapad 2017-09-12 15:31 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Musicerande Åk 6
Grundskola 4 – 6 Musik
Musicerande höstterminen i Årskurs 6

Innehåll

 Mål:

Sång:

 • Du utvecklar din förmåga att sjunga
 • Du utvecklar din förmåga att sjunga i mikrofon och tillsammans med andra

Instrument:

 • Du lär dig hur man använder de olika instrumenten
 • Du utvecklar din förmåga att spela på de olika instrumenten
 • Du utvecklar din förmåga att spela tillsammans med andra.

Du utvecklar din förmåga att analysera och ge omdömen om eget och andras musicerande

 

Under terminens gång kommer vi att arbeta med:

 • Samspel på instrument och sång i mindre grupper
 • Övning på de enskilda instrumenten 
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, t ex uppvärmningsövningar
 • Musikaliska framträdanden, t ex sjunga vid skolavslutningen, spela inför varandra i klassrummet

Vi kommer under teminens gång att arbeta med olika sånger, som ni kommer att få arbeta med i olika gruppstorlekar och på olika instrument. 

Vi kommer även att öva sång i större grupp inför skolavslutningen.  

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 • Uppspel i gruppform i klassrummet
 • Sjunga med vid skolavslutningen

  

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda din röst tillsammans med andra och till ackompanjemang
 • Hantera de olika instrumenten
 • Samspela med andra
 • Föra resonemang om eget och andras musicerande 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik Musicerande Åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Här bedöms din sångförmåga
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Gitarr
Här bedöms din förmåga att hantera gitarr
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. I åk 6 tre ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt. I åk 6 tre ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt. I åk 6 tre ackord.
Piano
Här bedöms din förmåga att hantera piano
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. I åk 6 tre ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt. I åk 6 tre ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt. I åk 6 tre ackord.
Bas
Här bedöms din förmåga att hantera bas
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad basstämma.
Trumset
Här bedöms din förmåga att hantera trumset
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Timing
Här bedöms din förmåga att sjunga och spela instrument var det gäller timing.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med timing
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Resonemang om samspel
Här bedöms din förmåga att resonera kring eget och andras musicerande
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.