👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kubism i två tekniker åk 8

Skapad 2017-09-12 15:31 i Båtsmansskolan Härryda
Konsthistoria årskurs 9 Modern konst Kubism och Surrealism
Grundskola 7 – 9 Bild
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med konststilen kubism. Vi kommer att jobba med två olika tekniker i kubismen - akvarell samt blyerts. Vi kommer att analysera konstbilder samt göra beskrivningar av arbetsprocessen.

Innehåll

Syfte:                          

I bildundervisningen ingår att Du som elev ska få kännedom om olika typer av konst från olika tider, hur dessa är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Du som elev ska kunna framställa dels olika typer av bilder, men också bilder i olika tekniker.  Dina bilder ska förmedla ett tydligt budskap och vara anpassade till syfte och sammanhang.

Du ska även kunna läsa, skiva och samtala om både egna och andras bilder, deras utformning och budskap genom att använda ord och begrepp som är kopplande till bildämnet.

 

Genomförande:           

Under denna period kommer vi att jobba med konsthistoria och konststilen kubism. Undervisningen kommer att bestå av både genomgångar, diskussioner samt praktiskt arbete.

Vid genomgångarna kommer vi att gå igenom vad som kännetecknar konststilen och du ska i ditt praktiska arbete visa att du förstår detta.

Du kommer att göra två bilder i olika tekniker där du visar att du förstår vad som kännetecknar kubism. Dina bilder i kubism kommer att göras i akvarellteknik och blyerts.

Du kommer även att analysera en konstbild inom kubismen där du visar att du kan tolka och beskriva bilden med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden. Du ska även använda dig av ämnesspecifika ord i din analys.

Du kommer även att göra en utvärdering av ditt arbete – alltså en beskrivning av din arbetsprocess där du visar att du kan visa på samband mellan ditt arbete och ditt resultat.

 

I bedömningen kommer jag att titta på:

 • Din förmåga att skapa bilder och former samt hur du jobbar med volym, ljus och färg.
 • Din förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material.
 • Din förmåga att utveckla idéer.
 • I vilken grad du arbetar självständigt och driver arbetsprocessen framåt.
 • Din förmåga att presentera ditt arbete med anpassning till syftet med uppgiften.
 • Din förmåga att tolka och beskriva bilder med hjälp av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Din förmåga att beskriva din arbetsprocess och visa på samband mellan uttryck, innehåll och funktion i bildarbetet (utvärdering).

 

Uppgift

Jag introducerar med genomgång av konstbilder och diskussion kring geometriska former och bilders uttryck.

Din uppgift:

-Du ska göra två bilder med temat kubism.

-En i blyerts och gråskala och en i akvarell med pensel.

-Båda ska göras på A2 papper.

-Du väljer själv vilken du börjar med beroende på vad du hittar för inspirationsmaterial.

 

-Du ska välja ett urklipp ur en tidning, ett foto som du gillar eller hittar som du ska omvandla till ett kubistiskt konstverk. Det är helt valfritt om det är en landskapsbild, reklambild, ett foto du har tagit eller hittat som blir din inspirationsbild. Det finns också möjlighet att ta ett foto med paddan och skriva ut och ha som inspirationsmaterial.

 

-När du valt ett urklipp/bild så börjar du skissa på din idé. När du har gjort en skiss på ett A4 papper visa gärna din närmaste granne i bildsalen hur du har tänkt och prata med varandra om det verkar vara en genomförbar skiss och i vilken teknik den passar bäst. Akvarell eller blyerts? Är det mycket små detaljer eller är det stora former?

 

Gå sedan över till ett A3 papper för båda bilderna i blyerts eller akvarell. Du ska måla med akvarell (de små askarna i bildsalen, vita eller blå) Var noggrann, tänk på färgkombinationer, särdrag  och formspråket i konstriktningen kubism.

Arbetet  avslutas med att du gör en utvärdering, där du får berätta om dina konstverk, hur du tänkt och om din idé förändrades under arbetets gång. Hur det gick att arbeta med kubism i blyerts jämfört med i vattenfärg och vad som kändes enkelt eller svårt?

 

Lycka till!

/Karin

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9