👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mäta åk 2

Skapad 2017-09-12 15:41 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ht-14
Grundskola 2 – 3 Matematik
Arbetsområdet innehåller mätning av längd, tid, massa, volym och temperatur samt användning av vanliga måttenheter.

Innehåll

Visa lärande.

Du kommer få visa olika sätt att ta reda på ett föremåls längd och använda dig av enheterna meter och centimeter.

Du kommer få visa olika sätt att ange tid som med analog klocka och med datum.

Du kommer få väga dig själv och några andra föremål och ange vikten i kg eller hg.

Du kommer få mäta olika volymer med liter- och dlmått samt bekanta dig med olika vardagliga föremål att mäta volym med.

Du kommer få avläsa temperatur med analog termometer.

 

Mål och bedömning.

Vi kommer bedöma din förmåga att göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar och att använda vanliga måttenheter.

Undervisning.

Vi kommer öva på att mäta längd med linjaler och måttband samt uppskatta olika sträckor. Vi kommer öva på klockan samt ange datum på olika sätt. Vi kommer mäta med olika vågar samt uppskatta vad som är lättast/tyngst. Vi kommer använda olika mått att mäta volym. Vi kommer avläsa temperatur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3