👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - Geografi åk 4

Skapad 2017-09-12 15:43 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Geografi
Vi ska tillsammans med Holger Nilsson och ingenjör Mårtensson ge oss ut på en resa genom Sverige. Under vår resa ska vi lära oss mer om Sverige, våra landskap, städer, sjöar och marker. Du kommer också lära dig att använda och förklara geografiska begrepp.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna: 

 • Vad är ett land?
 • Vad menas med livsmiljö?
 • Vad menas med landskap och landsdelar?
 • Vad är det för skillnad mellan tätort och glesbygd?
 • Varför bor de flesta svenskarna i södra och mellersta delarna av landet?
 • Var i världen ligger Sverige?

Peka ut och namnge:

 • Sveriges landskap
 • viktiga städer och orter
 • större sjöar och vattendrag
 • kända berg
 • kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala.

Beskriva, analysera och resonera kring människor och djurs anpassning och utnyttjande av geografiska och biologiska förutsättningar. Varför ligger städer där de ligger? Hur anpassar sig människor och djurlivet efter väder och klimat?

Kunna förklara och använda olika geografiska begrepp. 

Så här kommer vi att arbeta

Klassen:

Den röda tråden i vårt arbete är Holger Nilsson och ingenjör Martinsson som i flygplanet Akke far runt Sverige på jakt efter sju skatter. Tillsammans med dem utforskar vi:

 • de stora sjöarna
 • de stora slätterna
 • de djupa skogarna
 • de långa kusterna
 • de stora öarna
 • de höga fjällen
 • de tusentals öarna
 • de stora städerna

Vi kommer tillsammans läsa i boken "Upptäck Sverige" och arbeta med de olika landskapen i den tillhörande arbetsboken.

Fördjupning i grupp eller enskilt:

Tillsammans med några klasskamrater får du fördjupa dig i ett eget valt landskap. Ni ska då söka och värdera information från flera källor och med egna ord resonera kring och beskriva landskapet.

 

Jag kommer att bedöma...

...din förmåga att diskutera, resonera och analysera.

....din förmåga att hantera information och källkritik

....din förmåga att förklara och använda geografiska begrepp.

....din faktakunskap om Sveriges namngeografi 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6