👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd, 1 m

Skapad 2017-09-12 15:51 i Västergårdsskolan Öckerö
Grundskola F
Inledande grupparbete, skapa utifrån de material ni får där kreativitet står i fokus.

Innehåll

1 meter

Uppgiften är att utifrån 1 meter bräda och en påse textilier skapa något fritt som inte får ha en praktiskt funktion, alltså en estetisk konstnärlig funktion. 

Ni ska använda er av både hårda och mjuka material.

Ni kommer vara 3 st i varje grupp och har 3 lektioner på er. 

Dokumentation på unikum med text och bild. 

Vi avslutar arbetet med en muntlig redovisning.

 

De förmågor som ni övar i denna uppgift är:

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

 

De kunskapskrav som vi fokuserar på i denna uppgift är:

 

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats (och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.) Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.