Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No år 1-3

Skapad 2017-09-12 15:59 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Under läsåret kommer du att få arbeta med olika ämnesområden som hör till ämnet No, biologi, fysik, kemi och teknik.

Innehåll

LGR 11 NO år 1-3

 

Du kommer att få arbeta med de arbetsområden som finns under rubriken NO år 1-3 i LGR 11.

Matriser

NO
NO - målen att nå i år 3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samband i naturen
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstider, förändringar, livscykler
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  • NO   3
Människan
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Tyngdkraft, friktion, jämvikt
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Material
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Ljus och ljud, vatten och luft
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Fältstudier och undersökningar
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Observera, namnge, sortera & näringskedjor
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Solen och månen
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Sortera & separera
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Jämföra resultat , Dokumentera
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: