👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fame, money and success

Skapad 2017-09-12 16:22 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 8 – 9 Engelska
Would you do anything to reach stardom? Does success make you happy? What are the downsides of being famous, do you think?

Innehåll

During the forthcoming weeks you will read a couple of text and work with some exercises. You can find a detailed planning in Google Classroom.

 

While doing this, you will improve your skills in reading and understanding, listening and understanding, speaking and writing.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9

Matriser

En
Fame, money and success

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Uttal
Återberätta en text
Ditt uttal är osäkert och ibland är det svårt att förstå vad du menar.
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt, men du missar en del vanliga ord.
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt. De ord som du är osäker på är ovanliga ord.
Du har ett klart och tydligt uttal.
Sammanhang
Återberätta en text
Det är svårt att känna igen ursprungstexten i ditt framförande.
Du återberättar inte hela texten.
Det går att följa med i ditt framförande. Det är inte svårt att känna igen ursprungstexten.
Ditt framförande är intressant att lyssna till och det är lätt att känna igen ursprungstexten.
Röd tråd
Återberätta en text
Din presentation har ingen röd tråd.
Din presentation har till viss del en röd tråd, men det är så många avbrott att det är svårt att följa med.
Din presentation har till största delen en röd tråd, men ibland hakar du upp dig.
Din presentation har en tydlig röd tråd och det är lätt att följa med.
Hörförståelse
Gammalt nationellt prov
Du har svårt att förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Läsförståelse
Gammalt nationellt prov
Du har svårt att förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.