👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga en grund 3.0

Skapad 2017-09-12 16:37 i Älvseredsskolan Falkenberg
Tio veckors grundkurs i svenska.
Grundskola 4 – 5 Svenska
Svenska är grunden för allt skolarbete - här bygger vi denna grund. En grundkurs helt enkelt..... v. 34-43

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Bedömning - vad och hur

Din läsförmåga ska öka. - läshastigheten och/eller läsförståelsen.
Din skrivförmåga ska öka - handstilen, stavningen, att själv bygga upp en text, meningsbyggnaden i din text.
Din förmåga att muntligt presentera något för en grupp ska öka - mer avslappnat, mindre beroende av papper, bättre kroppsspråk.

Din läshastighet kommer att mätas och jämföras med tidigare tillfällen.

Du kommer att få en speciell skrivuppgift, där du får möjlighet att visa att din skrivförmåga ökar.

Du kommer också att få i uppgift att muntligt presentera något för klassen. 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lyssna till högläsning, för att få en gemensam läsupplevelse med dina kamrater.

Du kommer att lästräna själv och med kamrater i "Pojken och Tigern". Det blir tyst läsning, men diskussion i grupp.

Du ska få skrivträna för att kunna bygga dina egna texter, både skönlitterära och faktabaserade. Christer har genomgångar om textuppbyggnad och meningsbyggnad och du jobbar enskilt, men tar ofta hjälp av kamrater för att förbättra dina texter.

Du ska få flera tillfällen till muntliga presentationer, för att få tillfälle att träna och för att känna att du blir tryggare och säkrare. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6